Gondolatok kuszasága

A dőlt betűs gondolatok a látásaimból fakadóak. Ha nem érzitek magatokénak, akkor hagyjátok figyelmen kívül.

 • Kárpát-medence a Nagyboldogasszony Otthona és Mária öröksége. Ugyanakkor egy hatalmas Kert tündér hagyományokkal, mesékkel.(Látásom szerint a medence bizonyos helyei őrzik az Anya jelenlétét világunkban. Az Anya, akiből megszületett ez a fizikai világ. Az Anya testet ölt, majd elhagyja ezt a világot. Magára hagyja gyermekét.)
  • Kaposfüredi Mária-ház, amelyet egy meteor becsapódás helyszínén, a plébános víziójából építettek meg. Pontosan úgy, ahogy Efezoszban állt. Tatára indulásunk (2016.07.23. Tündérfesztivál) első állomása a kaposfüredi Mária-háznál volt. (Nem volt egyáltalán tervezve.)
  • A kaposfüredi Mária –ház megálmodója Török Marcell, tatai kapucinus plébános volt. Sorsa Kaposvárra vezérelte, és itt megálmodta, megépítette a Mária-házat .
  • Efezoszi Mária-ház, Artemisz istennő templomára épült. Talán pont azokból a kövekből, amelyből még a templom épült. (Törökország) Felteszek egy Artemisz szobor képet, amely a templomból való, és rátok bízom a többit .240px-Selçuk_statue_Artemis
  • Artemisz római neve Diána. A görög mitológiában érdemes utána olvasni. Orionhoz való kapcsolata, a szarvassá változtatott férfi, akit levadászik. (A későbbiekben a kelták szarvas királya, aki a tavaszponton egyesül az Anyával, mert király születhet a frigyükből.) A Kárpát –medencében is ismerték ezt a rítust. (Kaposvár-Dombóvár közötti területen kelták éltek. Ide igen sok boszorkány költözött mindig, és a keresztény álca alatt működő „Mária-körök” is szívesen használják ezt a területet)

  Amúgy a görög mitológiában, amely valószínűleg magába olvasztotta az addigi hagyományokat, nagyon érdemes kutatni.

  • A „vízi tündér”, akitől a ma élő ember származott, Tatán tudott csatornába lépni egy Kaposváron élő ember által, aki én voltam.

  (A most is élő emberi faj első egyede, a vízi ember leszármazottja volt. Ez csak az én látásom szerinti. Ez a látás tatai eredetű)

  • A Tatán elhangzott tündér mesék egyértelműen a török hódoltságra tették a tündérek visszahúzódásának idejét, és a „hidra faj” emberen való uralkodásának kezdetét. De valószínűleg csak ismét életre kelt a török hódoltság idején.

  (A hidra faj a látásom szerint egy polipszerű, ezernyi csáppal ellátott „valami”.  Akinek az aurájába befúródik, az onnantól jellemtelen emberi vonásokat mutat. Hazudós, eladja a szomszédját is pár garasért, alkoholista lesz, stb..és minden életet tönkretesz maga körül. Én a szerájban szövődő ellenségeskedést látom ebben)

  • Tatán egyértelműen az Eszterházy családra mutatott minden. E szerint az ő vonalukon lehet meglelni a kezdeteknél a vízi embereket.
  • A tatai Cseke tó mellett van egy kör építmény, amely egy működő tündérkör, lefelé húzódó örvény. Utoljára a törökök építették oda az épületet, de egyértelműen ott van már időtlen idők óta. (Jelenleg nem a megfelelő irányba működik.Én úgy láttam, hogy a törökök előtt ott már létezett egy női minőségű körkápolna szerűség. Mindig más és más funkcióval, de ugyanott és kerek formában. Az eredete nagyon pozitív. Tündérkörök mozgatták onnan a vizek tisztulását, járását. Ellenőrizték hogy minden rendben van e a felszínen és mélyben. Harmonizáltak.Aztán az arra járó népcsoportok a maguk céljaira használták.Utoljára egészen biztosan banya szereket tartottak ott, ezzel végleg megfertőzték. Ez csupán az én látásom szerinti)
  • Ide kapcsolódik a Keszthelyi kastély, oroszlános kút. Ott szintén visszafelé mozgó tündérkör van. Engem ott mindig iszonyat fog el, a közelébe sem tudok menni.
  • Az Esterházyak között pálosok is voltak. Egy szójáték, amit érdemes tovább gondolni. Lápos-pálos…
  • Érdemes utána járni, hogy az Eszterházyak mennyire építkeztek lápos vidékeken? Vagy melyik águk?
  • Pálos kolostorokban gyűjtötték és védték a különleges gyermekeket. (ez csak az én látásom, amely először a Salföldi pálos romoknál jött elő.  Kaposvár is egy ilyen gyűjtőhely volt, de még jóval időszámításunk előtt. Mindig gyilkosságokba fulladt, kiirtották a gyerekeket. Ez a hely ma ennek köszönheti élettelenségét, súlyos energiáit. Sok év megtapasztalása után jöttem rá, hogy a csillagvirág növény vezet ezen az úton. Sehol máshol nem találok ilyen virágot, csak ha követem a pálosoknak azt az útját, ahol a különleges gyerekeket vigyázták. Ezen az úton sokszor Árpádházi Margit sorsa is kivetült.)
  • Még egy hely, ami szorosan kapcsolódik, de még nem látom tovább. Kőszeg.

  A következő követendő vonal:

  • Arany griff . Arthur címere  és az Eszterházyak címere kapcsolódott össze bennem. Tatán minden őrzi a Griff jelenlétét, mint kapuőrző elsődlegesen.

  „Azt is állítják, hogy az ázsiai Szkítiában a föld gazdag aranyban és ezüstben, de lakhatatlan, mert

  bár bőven van arany, ezüst és drágakő, Griffek őrzik…”

  • Tatán megjelent a Kard egyértelműen. Arthúr és Attila kardja.
  • Arthur kardja a tó tündérétől való. Arthur mondakörben válik szét a természet világa, az Anya, és a keresztény világ atya alapokon nyugvó egy isten hitű világa.

  ( Avalon világa, az Anya világa, a papnők kemény áron próbálták a kapcsolatot fenntartani az Anyával, akit már az előző korszakban is nehezen értek el. Ekkora már a töndérek dimenziója is levált az Anya világáról. Az Anya világáról pedig levált a keresztény világ. A keresztény világ bár tiszteli az anyát, de elzárja fiától, és férfi minőségű egy isten hitté formálja az emberi tudatot. Ezzel végleg leválasztja az Anyáról a világunkat.)

  • Az Arthúr mondakört szintén érdemes részletesen kibogozni, hisz itt jelenik meg a Grál, a Kehely, az Anya teste.Hely :Glastonbury Tor domb Glastonbury város mellett, Somerset megyében, Délnyugat-Angliában.  Itt áll a  Michael torony.
  • És itt megjelenik a kék világ ura, Szt. Mihály, a Hadak Ura és a Kard örzője.

  (A Kard számomra mindig egy gyermek, amely a vízből születik, és elindít egy vérvonalat, amely hordozza az eredetet. A küldött, a kiválasztott. A mondák sok helyen említik a gyermeket, akit az apa kitesz a vízre, mert a jóslat szerint a gyermek megöli majd később. A folyó mindig olyan helyre sodorja a kitett gyermeket, ahol a szerető anya megleli és felneveli. A fiú pedig betölti a jóslatot.)

  • Szarvas király és az Anya frigye a tavaszponton, amelyből Király született.
  • A vízből kilépő Anya, aki gyermeket szül a szárazföldi embernek. Aztán elhagyja fiát, mert vissza kell térnie a víz mélyére.

  (A logika is azt diktálja, hogy a víz volt az emberiség bölcsője, hiszen először vizek takarták a felszínt.  Akkor már a kezdetleges formák jelen voltak és az élet a vízből indult el. Hogy miért is léptek bizonyos fajok ki később a felszínre, ezt biztosan fontos kérdés lenne. A vízben is tovább fejlődött az élet és a szárazföldön is. A földre kilépett fajokat érték el a meteorok, a világegyetemből érkező részecskék, utazók, és változtatták meg az eredeti földi ember dns-t.

  Atlantisz egy időben víz alatti létforma volt. Később elkezdtek a felszínen építkezni ők is, és keverték a két világot. Nagyon sok ezer év volt ez. Akkoriban még egymás mellett élt a vízi ember és a szárazföldi.

  Az atlantiszi népek léptek át már Egyiptom és Szíria földjére, és mentek tovább. A fehér ló mítosza itt jelent meg. Vízi ember, Anya  és a fehét ló. Az ismétlődést látom az idők folyamán többszöis. Mert ebben a világban mindig minden ismétli ömagát. )

  • Ister – Duna és Istar istennő kapcsolatát is érdemes követni. Németország Fekete –erdőből ered és a Fekete tengerbe folyik bele. (Később utalok rá, hogy a szkíták a Fekete – tenger mellett éltek). Sokáig úgy tartották, hogy Attila sírja valamelyik folyónk mélyén van. (Szimbolikusan a Kard visszakerült a vízi tündérhez, az Anyához.)   Az Eszterházyak Isterházi- Ister  mint a Duna, vagy Istar- Isis- Innana istennő akit a népnyelv nálunk Tündér Ilonának nevez. Kétféle ábrázolásuk volt ,az amivel sűrűbben találkozunk  a halfejet és pikkelyes ruhát viselők. Vannak, akik eme ábrázolás mai képviseletének tartják a pápai süveget is.
  • A süveget viselők és a vízi ember, halember kapcsolata.

  (a víziembereknek az orrtőtől egy uszony szerűség húzódik felfelé a koponya lágyrészén. Ezt onnan tudom, mert párszor előfordult velem, hogy csatornába léptem egy, a vízek mélyén úszó lénnyel. Illetve benne voltam, éreztem ahogy siklik a vízben. Tudtam, milyen vagyok. Ide tartozik, hogy néhányan látták a „süveget” az aurámban. A nők kontya, a feltornyozott haj, a magasított kalapok úgy vélem mint ezt próbálták formázni. De ez is csak az én véleményem pár látásból kiindulva. Ezen kívül,a sziklarajzokon lévő űrruháról én soha nem gondoltam, hogy űr ruha. inkább búvár ruhának hittem mindig.)

  • Herodotosz a görögöktől tudta ,hogy a szkíták mindig is a Fekete -tenger környékén éltek .Ők voltak ott mindig is és rajtuk kívül senki sem . / A görögök szinte minden mítoszt ,legendát ,történést megörökítettek és az ezekben szereplő személyek neveit is megőrizték csak annyi benne a vircsaft, hogy elgörögösítették. Az első embert aki ott élt Tarditausnak hívták ,melynek jelentése:őszínte elhatározás által vezérelt.Targitaus szülei a szkíták szerint maga Zeusz és Borysthenes-folyamnak a lánya. A folyó neve azt jelenti állítólag ,hogy : Varázslatos életek folyójának medre

  http://www.kincseslada.hu/magyarsag/e107_files/public/DudasRudolf_Aszkitak_Herodotos.pdf

  • Málta föld alatti templomai sok látásomban jelentek meg. Anya tudását és emlékét őrizték sokáig a föld mélyén.

  https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lta_megalitikus_templomai

  És itt még érdemes követni a lovagrendeket is, akik mindig az Anya szolgálatára szegődött férfiak voltak. Legalábbis a kezdetekben.

  (Életemnek volt egy mozzanata, ahol bizonyosságot is kaptam arról, hogy máig keresik az Anya egykori papnőinek leszármazottjait.

  A máltai női szobrok számomra az elefántlábú nőt ábrázolják. Elefántlába a vízből kilépett nőknek volt, hogy elbírja őket a szárazföldön. De ez csak az én tudásom szerint való)    200px-Malta_Hal_Tarxien_BW_2011-10-04_12-42-08

  • Még az Androméda mondakört érdemes átnézni. Az itt megjelenő Gorgó fej, Medusza, számomra ugyanaz, mint a már említett „hidra faj”. És az „egy férfi-sok nő kapcsolat viszálykodásának” fenntartója. (És itt azért megemlítem, hogy a régmúltban lehetett ez jól működő kapcsolatrendszer is. Mindez ember függő. Ma már az egy férfi –egy nő kapcsolat felé halad a fejlődés)
  • Androméda csillagkép, a vízek világai, ahol az élet talán újraformálja önmagát

  .

   

   

   

Gondolatok kuszasága” bejegyzéshez ozzászólás

 1. Szeretném ezt a szálat újból felvenni. Érdekel, ki, mire jutott ebben a témában? Egy kérdésem is van, a levendula hogyan kapcsolódik ide?

 2. Pont a napokban láttam Kaposváron is kovácsoltvas sárkány zászlòtartòkat. 🙂

  A sellők is a témàhoz tartoznak? Róluk is elég sok mese, legenda szól, illetve olyan lényekről, melyeknek a teste félig hal, a görög mitológiában is van ilyen, azt hiszem. A mitologiában sok isten is a vìzből emelkedett ki, tegnap olvastam egy cikket, miszerint pl. Afrodite istennő Máltán lépett a szárazföldre (legalàbbis a máltaiak ùgy tartják.
  Nekem holnap lenne időm térképre szerkeszteni a helyszìneket, ha gondoljátok, szìvesen megteszem. 🙂

 3. Van köztünk, aki térképre tudja tenni ezeket a helyszíneket? A karcsai templom is idekapcsolódik vizi lényeivel, a szájhagyomány szerint is a tündérek építették. És az ecsedi láp, a sárkányos Báthoryakkal.

 4. Kedves Éva, és Mindenki!
  A Hihetetlen magazin 2016 áprilisi számában Az Annunaki-összeesküvés című igen hosszú cikkben szó van a halemberekről és a sellőkről is.
  A dogonok szerint az ősi múltban kétéltű vagy hüllőszerű lények, a Nommo nevű faj érkezett a Földre: ők alkották meg az első embereket és ők is civilizálátk őket.
  Bérosszosz a Kr. e. 3. században pedig Onnanésznek nevezi a halembert, aki a tengerből jött ki, és nappal az embereket tanította, éjjel a tengerben tartózkodott. Bérosszosz a civilizáció terjesztőjének tartotta.
  A cikkben rajzok és képek is vannak. Ha igény van rá bescanelem a cikket vagy egy részét, ami erről szól, és elküldöm a közös email címre. Ez a magazin nem először ír a halemberekről, megpróbálom megtalálni a többi cikket is.
  Tavasszal Pozsonyba voltam egy napot és a városban sétálva találtam egy templomot, amin egy angyal szobra alatt az ajtó felett szerintem inkább tekeredő halfarokba, mint kígyó testbe végződő sárkányok voltak és csavart testű nagy csigák, amikből sok kis polip csáp lógott kis. A templommal szemben lévő házon szintén Jézus szobor volt és körülötte angyalok, amiknek a teste halfarokban végződött. A zászlótartó rudak kovácsoltvas sárkányok voltak. Ez egy keskeny magas ház volt, első ránézésre igencsak öregebb, mint a mellette lévők, nekem nagyon tettszett a ház.
  A városban volt még egy nagy épület, ami nagyon felkeltette a figyelmemet, ha minden igaz a városháza volt, de nem vagyok benne biztos, hogy itt megértettük egymást az idegenvezetővel. Állítólag más funkciója nem volt, ennek épült. Az épület ereszeinél, az ablakoknál itt-ott különböző állatok voltak kb 40-50 cm-ek. Gyíkok, sárkányok, denevérek. Szépen kialakított szobrok voltak. Engem nagyon érdekelt, hogy egy városházára miért raknak ilyen állatokat, de választ még nem találtam. Pozsonyban nekem a sárkányok jelenléte és a különös templom és ház maradt meg, ami vízi lényekkel volt dekorálva.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük