Gondolatok…

Hosszú ideje dolgozom már testem DNS-szintű átprogramozásán, és azt kell mondjam, egyedül kevés vagyok a végső átíráshoz… Ha azonban néhány eléggé tudatos egyén közülünk egyesíti erejét, képesek leszünk valódi, kodon-szintű változást elindítani!

Az elmúlt napok üzeneteiben megjelenő vírusokról annyit mondanék, hogy én úgy látom ezeknek a mikróbáknak (vírus, baktérium, gomba stb.)  is megvan a maguk tiszta, őseredeti szerepe a létezésben – mégpedig az élet-halál egyensúlyának fenntartása eme létsíkon. Az ő szintjükön alakul át, bomlik vissza kiinduló elemeivé minden szerves forma, mikor a Teremtő Tudat Figyelme gyengül az adott megnyilvánulásban, így nem tudja a maga Teljességében (egész-ségében) fenntartani tapasztalásának ezen eszközét.  Tehát ha nem vagyunk képesek Figyelmünkkel testünket átitatni (csak a fejünkben zizegünk), a test mikrobiológiai egyensúlya megbomlik, kialakul az általánosságban savasodásnak elnevezett jelenség, melynek talaján az életet lebontó mikroorganizmusok átveszik az életet támogató fajtársaik helyét. Visszaadatik a Földnek, ami az övé…  (“Porból lettünk, porrá leszünk.”)

De éppúgy, mint duális világunk bármely eleménél itt is megjelent a torzulás. Létezésünk egy pontján az Árnyék-erők olyan fajokat (főként rovarokat és vírusokat) hívtak életre, melyek egyetlen feladata az Ember-állattá butított Isten-ember tudatlanságban, betegségben, rabszolga-sorsban való rögzítése volt (s még ma is az). Ahogy tudatosodásunk során egyre inkább sikerül megtisztítanunk a felszínt (fizikai testünket), egyre mélyebb és mélyebb rétegek tárják fel magukat, tehát aktiválódnak családi, nemzeti és faji génszinten rögzített programok, melyeket csak és kizárólag DNS szinten lehetséges kioldani (kezelni). A testünket felépítő szoftvert tudatosan megfertőzték, s nekünk mostújra kell írni. Nincs más mód a béklyóktól való megszabadulásra.  Addig, ameddig testünk (a működését, szerveződését felépítő genetika) olyan hívójeleket tartalmaz, melyek ezeket a lebutító, korlátozó programokat hordozó mikróbákat kódolja (tehát ezekkel rezeg), hiába tisztogatunk a felszínen a mélyrétegekhez újra és újra visszakapcsolódik a nemkívánatos manipulatív hatás. Míg figyelmünket leköti a felszínen történő munka (méregtelenítés, stressz-kezelés, karmikus lenyomatok oldása stb.), tulajdonképpen beszűkítjük magunkat ebbe az élettérbe, ide rögzítjük magunkat (mert hát itt van a fókuszunk!). Teremtők helyett valójában tudattalan elszenvedők vagyunk. “Ember, még a gondolatod sem a tied” – mondá a Mester. Amikor először hallottam, túlzásnak tartottam… nem értettem… talán tiltakoztam e feltételezett tudatlanság ellen. Ma már tisztán látom: minden szava igaz. Mit mondhatnék ezek után én? Talán csak annyit, hogy el kell kezdenünk végre saját középpontunkban dolgozni (melyből lényünk kiárad) ahelyett, hogy periférián futjuk az igen fáradságos, hosszú és eredménytelen köröket. Térjünk vissza a Forrásba és tisztítsuk meg az idegen kódoktól, hogy végre eredeti tökéletességünkkel álmodhassuk tovább itt, ezen a bolygón az Életet! Munkára fel!! :-)) (

A.J.Serebra