Csillagok leányai és a leszármazottak /Arvisura szerint

U.Évának köszönhetjük az alábbi írást:

“Ataisz szigetén (Csendes Óceán) az özönvíz előtt Anyahita  élt a nagytudású asszony az Arvisurákat kezdte róni, ( Kr e. 5038-ban  a magyarok ősei által lakott sziget elsüllyedt.)

A szigetet az Armogurok vezették. A XII. Armogur felesége Arvisura  Anyahita volt. Tizenhárom évezreddel Krisztus születése előtt Armogur és Anyahita beavatott volt, ÓM-jelű. Látnoki erővel rendelkező, akik minden Kaltes-Birodalombeli tudománnyal rendelkeztek.

Régebbi kaltesi csportok Anyahitát Boldogasszonynak nevezték, kisebik lányát ÉA- t Kisboldogasszonynak.  (Feltételezésem szerint ő a bibliai Éva).

www.ezotop.hu/magyarsag/item/1744-kezdetek-anyahita

 

Anyahita megújulására több gyermeke közül két lánya született, hogy ők őrizzék a fényt, tüzet és hitet. (ÉA, és PIRoska).  A beavatottnak született ÉÁ-t olykor TÜNDÉnek is nevezte és népe “Kisboldodasszonyként” tisztelte. Arvisurában az egyetlen 25 karéjos (karát) azaz a legmagasabb fokú fénylő, azaz ÓM jellel született beavatottnak,  Anyahita utolsó gyermekének a neve VAN lett.  Beavatáskor kapta, vagy vette fel az ATOM-ATON =ÓTOM nevet. Az Arvisura regében az EGYisten-hit az IGE is a Földre szálló ÉGIekkel érkezett.  Armogur és Anyahita utolsó 3 fiai ÚR, ÉL és a 25 karéjos VAN-ATON az egyisten-hit igehírdetői, vallásalapítói lettek.  És a kis ÉA-TÜNde nevű lányával TENmaga folytonossága sem szakadt meg.

leventevezer.extra.hu/Ataisten.pdf

Az Arvusurákban külön említi a sámánokat, és külön a beavatottakat vagy másnéven mágusokat. Ez utóbbiak esetében az ember eleve olyan tulajdonságokkal születik le a Földre, hogy már rendelkezik kiemelkedő képességeivel. Hiszen ő eleve Isteni küldetéssel, s olyan volúmenú feladatok elvégzésére érkezik ide, hogy eme paraképesség nélkül azt végre nem tudná hajtani. Ők olyan nagylelkek, akik egyébként magasabb (5-6.) dimenzióból jönnek ide. És létezik egy másik minősége a beavatottaknak, amikor az illető ugyan alacsonyabb rezgésszinttel születik a Földre, ám életében olyan sokat tanul, illetve olyan dolgokat, hogy ezáltal magasabb lélekszintre kerül(4-5.dimenzió). létükben nekik is van legalább egy elragadtatásuk, tehát közvetlen kapcsolatuk, csatornájuk alakul ki Istennel. Kétféle minőség az Arvisurákban a beavatott és sámán, az a magyarok fogalma szerint táltos és sámán, a kereszténységben szent és boldog, a buddhizmusban buddha és bódhiszatta.

Az említett nevek tehát mind beavatottakat jelölnek, csak különböző szintű képességekkel. Azonban az őseink  a beavatottságnak nem csak két szintjét különböztették meg, hanem annak 24, sőt 25 fokozatát, amit karátszámmal jelöltek. Eddigi legmagasabb -25 karátos- fokozatú mágusaink voltak:  Anyahita, Etana, Buddha, Jézus. Míg 24 karéjosak közül ismertek: Nimród, Sikila, Atilla.

A magas fokú beavatottak, táltosok születését mindig előre jelezték, ismerték annak pontos idejét. Ugyanakkor érkezésüket pl. Jézus születését is egy fényes csillag jelezte az égen.

Tündér -Ilona a székely-magyar népmesék egyik hősnője. Ő ugyanúgy Hunor leszármazottja volt, mint Atilla királyunk. Szonka és Majsa házasságából született első gyermekként, az Ilona nap hajnalán született, fogakkal született leányka, aki a regék Tündér Ilonája lett. ezért Égilánynak, Tündérkének nevezték. A foggal született kis Lóna később elnyerte az Aranyasszony címet, a kitüntető Gyilyó  győztes nevet. A déli fejedelmi udvaroknál, a bizánci császárságnál, s ezen keresztül a nyugati fejedelmi udvaroknál is a pápaság révén sokat tett azért, hogy a birodalom háborgatottsága megszünjön. Idők multával békeszerető nagy királynő lett belőle, kinek uralma alatt nyugalomban és bőségesen szaporodtak alattvalói.  ( Kr. u 500 körül)

(A táltosok, tündérek ismertetője: 6 újjal vagy foggal születnek. Táltosnak született pl. Szent István, Ady Endre. A nőknél is folyt úgynevezett rimalány-képzés, ami 4 évig tartott, s ahova szintén a legjobbak jutottak be. Az ő vetélkedésük győzteséből került ki az aranyasszony.

www. arvisura.van.hu/keret.cgi?/1002-magnepurai.htm

Atilla és Buda Pusztaszerre jött, meg akarták hódítani a világot, de az Kr.u.453-ban Atilla halálához vezetett.

Borzalmas testvérháború után az aranyasszonyok vették kezükbe a hatalmat és Palócföldön is és Erdőelvén

(Erdély) is ők mentették át népünket az avar korszakba.

Dunna aranyasszonynak, Száva aranyasszonynak és Ilona-Gyilyónak (Tündér Ilonának ), majd II. Ilonának át kellet venni a fővezéri hatalmat, hogy a Jász-sikságon fennmaradhasson a 24 hun szövetség. (200 év alatt 11 aranyasszony, 12 fővezér és 12 fősámán uralkodott, és közülük 4 aranyasszony fővezér is volt egyszemélyben.  Ilona-Gyilyó, Csaba királyfi leszármazottja még a római pápával is kiegyezett és  Pannonföldet kereszténnyé tette. II. Ilona  az utóda igen magas beosztásában segítségül hívta az avarokat, és a háború őrületében úgy irányította az eseményeket, hogy a hun törzsszövetségnek az ország területén maradt egységei vegyék át az avarokkal a teljes hatalmat.

szinzu,uw.hu/042_293_A_Aranyasszonyok _uralma.pdf”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.