Éva leányai kategória bejegyzései

Éva leányai

Inanna és a szvasztika

Ibolya bejegyzését is áttenném ide. Ebben  szvasztika jel az érdekes. A könyvben aminek az első részét már átadtam van egy fém, amit NoLa elhoz az alvilágból. Ha ezek a fémek össze vannak forgatva, akkor nem egy szögletes szvasztikát adnak ki, hanem egy lágyabb formát, de ugyanez. Én ezt a formát látásaimban a templomok kupolájába láttam beépítve. Többek között MÁlta föld alatti barlangjaiban lévő kupolákban is. Azt is tudom róla, hogy örvényt nyit. És ez sem Inanna saját eszköze. Ezenkívül Éva (Éa) másik neve Gerle. /Évi

Inanna és a szvasztika bővebben…

Csillagok leányai és a leszármazottak /Arvisura szerint

U.Évának köszönhetjük az alábbi írást:

“Ataisz szigetén (Csendes Óceán) az özönvíz előtt Anyahita  élt a nagytudású asszony az Arvisurákat kezdte róni, ( Kr e. 5038-ban  a magyarok ősei által lakott sziget elsüllyedt.)

A szigetet az Armogurok vezették. A XII. Armogur felesége Arvisura  Anyahita volt. Tizenhárom évezreddel Krisztus születése előtt Armogur és Anyahita beavatott volt, ÓM-jelű. Látnoki erővel rendelkező, akik minden Kaltes-Birodalombeli tudománnyal rendelkeztek.

Régebbi kaltesi csportok Anyahitát Boldogasszonynak nevezték, kisebik lányát ÉA- t Kisboldogasszonynak.  (Feltételezésem szerint ő a bibliai Éva).

www.ezotop.hu/magyarsag/item/1744-kezdetek-anyahita

 

Anyahita megújulására több gyermeke közül két lánya született, hogy ők őrizzék a fényt, tüzet és hitet. (ÉA, és PIRoska).  A beavatottnak született ÉÁ-t olykor TÜNDÉnek is nevezte és népe “Kisboldodasszonyként” tisztelte. Arvisurában az egyetlen 25 karéjos (karát) azaz a legmagasabb fokú fénylő, azaz ÓM jellel született beavatottnak,  Anyahita utolsó gyermekének a neve VAN lett.  Beavatáskor kapta, vagy vette fel az ATOM-ATON =ÓTOM nevet. Az Arvisura regében az EGYisten-hit az IGE is a Földre szálló ÉGIekkel érkezett.  Armogur és Anyahita utolsó 3 fiai ÚR, ÉL és a 25 karéjos VAN-ATON az egyisten-hit igehírdetői, vallásalapítói lettek.  És a kis ÉA-TÜNde nevű lányával TENmaga folytonossága sem szakadt meg.

leventevezer.extra.hu/Ataisten.pdf

Az Arvusurákban külön említi a sámánokat, és külön a beavatottakat vagy másnéven mágusokat. Ez utóbbiak esetében az ember eleve olyan tulajdonságokkal születik le a Földre, hogy már rendelkezik kiemelkedő képességeivel. Hiszen ő eleve Isteni küldetéssel, s olyan volúmenú feladatok elvégzésére érkezik ide, hogy eme paraképesség nélkül azt végre nem tudná hajtani. Ők olyan nagylelkek, akik egyébként magasabb (5-6.) dimenzióból jönnek ide. És létezik egy másik minősége a beavatottaknak, amikor az illető ugyan alacsonyabb rezgésszinttel születik a Földre, ám életében olyan sokat tanul, illetve olyan dolgokat, hogy ezáltal magasabb lélekszintre kerül(4-5.dimenzió). létükben nekik is van legalább egy elragadtatásuk, tehát közvetlen kapcsolatuk, csatornájuk alakul ki Istennel. Kétféle minőség az Arvisurákban a beavatott és sámán, az a magyarok fogalma szerint táltos és sámán, a kereszténységben szent és boldog, a buddhizmusban buddha és bódhiszatta.

Az említett nevek tehát mind beavatottakat jelölnek, csak különböző szintű képességekkel. Azonban az őseink  a beavatottságnak nem csak két szintjét különböztették meg, hanem annak 24, sőt 25 fokozatát, amit karátszámmal jelöltek. Eddigi legmagasabb -25 karátos- fokozatú mágusaink voltak:  Anyahita, Etana, Buddha, Jézus. Míg 24 karéjosak közül ismertek: Nimród, Sikila, Atilla.

A magas fokú beavatottak, táltosok születését mindig előre jelezték, ismerték annak pontos idejét. Ugyanakkor érkezésüket pl. Jézus születését is egy fényes csillag jelezte az égen.

Tündér -Ilona a székely-magyar népmesék egyik hősnője. Ő ugyanúgy Hunor leszármazottja volt, mint Atilla királyunk. Szonka és Majsa házasságából született első gyermekként, az Ilona nap hajnalán született, fogakkal született leányka, aki a regék Tündér Ilonája lett. ezért Égilánynak, Tündérkének nevezték. A foggal született kis Lóna később elnyerte az Aranyasszony címet, a kitüntető Gyilyó  győztes nevet. A déli fejedelmi udvaroknál, a bizánci császárságnál, s ezen keresztül a nyugati fejedelmi udvaroknál is a pápaság révén sokat tett azért, hogy a birodalom háborgatottsága megszünjön. Idők multával békeszerető nagy királynő lett belőle, kinek uralma alatt nyugalomban és bőségesen szaporodtak alattvalói.  ( Kr. u 500 körül)

(A táltosok, tündérek ismertetője: 6 újjal vagy foggal születnek. Táltosnak született pl. Szent István, Ady Endre. A nőknél is folyt úgynevezett rimalány-képzés, ami 4 évig tartott, s ahova szintén a legjobbak jutottak be. Az ő vetélkedésük győzteséből került ki az aranyasszony.

www. arvisura.van.hu/keret.cgi?/1002-magnepurai.htm

Atilla és Buda Pusztaszerre jött, meg akarták hódítani a világot, de az Kr.u.453-ban Atilla halálához vezetett.

Borzalmas testvérháború után az aranyasszonyok vették kezükbe a hatalmat és Palócföldön is és Erdőelvén

(Erdély) is ők mentették át népünket az avar korszakba.

Dunna aranyasszonynak, Száva aranyasszonynak és Ilona-Gyilyónak (Tündér Ilonának ), majd II. Ilonának át kellet venni a fővezéri hatalmat, hogy a Jász-sikságon fennmaradhasson a 24 hun szövetség. (200 év alatt 11 aranyasszony, 12 fővezér és 12 fősámán uralkodott, és közülük 4 aranyasszony fővezér is volt egyszemélyben.  Ilona-Gyilyó, Csaba királyfi leszármazottja még a római pápával is kiegyezett és  Pannonföldet kereszténnyé tette. II. Ilona  az utóda igen magas beosztásában segítségül hívta az avarokat, és a háború őrületében úgy irányította az eseményeket, hogy a hun törzsszövetségnek az ország területén maradt egységei vegyék át az avarokkal a teljes hatalmat.

szinzu,uw.hu/042_293_A_Aranyasszonyok _uralma.pdf”

Arvisura

U.Évától kaptuk. És tényleg… 

“ARVISURA 1. Kaltes asszony szekerén      Barcika titkos arvisurája

356.    Jóli-Tórem a Földet kapta, Kaltes asszony a Szíriuszt. Nyomban megfogadták, hogy mindenben segíteni fogják egymást. Mivel Kaltes- asszony volt az ÉLET-ANYA, birodalmában élénk életet teremtett. Amikor Kaltes- asszony szekerén a Földet meglátogatta, azt embernagyságú víz boritotta. Buvár kacsát buktattak le az ősvízbe,  ami iszapot hozott fel, mely rohamosan nőni kezdett és rajta életet teremtettek. Később megteremtették a Kaltes-asszony bolygóján élő embert. Kaltes-asszony lelket lehelt beléjük. Később felmentek az Égi Birodalomba, majd Kaltes-asszony szekerén teremtményeiket meglátogatták. Bizony, sok hiba csúszott a dologba, mert az Élet-anya töb lelket lehelt saját embereibe. Ezért nála az emberek gyorsabban fejlődtek és szaporodtak. Káltes- asszony bolygójáról embereket hoztak a Földre, hogy azokat bölcsességre és tudományra tanítsák. Hárpia-Tórem észrevette az Égiek munkáját, és a Holdat mérgében a Földhöz vágta. Kaltes-asszony szekere megsérült és 5 férfi 3 nővel a Földön maradt.  ANYAHITA aranyasszony a lábára megbénult, amikor Kaltes-asszony szekere megsérült, és így a bolygón használatos jelekkel írni kezdte a Földünkön való további életük történetét.

ARVISURA 2.     folyt.

Először csak egymás között szaporodtak, de unokáik már Földünk lakóival is házasságra léptek. Ezért minden utódukat Égből jötteknek neveztek. Ezek a földieket magasabb tudományokra tanították…….

Amikor a Földünk felmelegedése folytán Ataisz-Birodalmának elsüllyedése volt várható az Élet-Templomát Sumérba mentették és 5 várost alapítottak, amelyek közül Suruppak az írópapok városa lett. Itt helyezték el Anyahita Arvisuráinak titkos rovásait.

358….Kaltes-asszony birodalmából jött beavatottak szerint csak egy ISTEN van, és a többi istenek csak a földi emberek agyából pattantak ki. Rájuk kell hagyni mindent, hogy az Égiek hite fölöttük álljon.

359….. A suruppaki bölcsek szerint a Királyok az Égből kapták hatalmukat. Ez annyit jelentett szerintük, hogy király csakis az Égből jötteknek keveredés szerinti leszármazottja lehetett.  Igy Nimród ősapánk (Gilgames) is kétharmad részben volt Égi eredetű és egyharmad részben földi.

nemzethir.gportal.hu/gindex.php?pg=17718875&nid=4248657

Gondolatok…

Amit leírok a következőkben, az az én saját meglátásom.  Csak gondolkodónak szánom.

Évtizedek óta  keresem az összefüggéseket, az ok forrásokat, ami sok háború mögött húzódik. Az út mindig Eva leányainak útján halad keresztül.  Vagy írjam így Ewa ??

Éva leányain, egy tudást hordozó női minőséget értek jelen esetben, akikben él a Kapcsolat.

Hogy ne legyen kilométer hosszú ez az írás, ezért kiemelek képeket, magyarázat nélkül, tovább gondolásra.

Világunk sorsa szellemi szinten dől el. Ha eldől szellemi szinten, akkor nem kell lejátszani anyagi szinten, mert a megoldás megjelenik a közös emberi tudatban. Ha nem tud eldőlni, akkor pedig anyagi szintre emelkedik a harc, és le kell játszani a fizikai világban.

Induljuk ki a Mostból. Az iszlám vallás teret akar minden áron. Ebben a vallásban a nő szerepe nagyon kiélezett.   Megalázni, összetörni, a testi csábító erőt kivenni. Ha valami nagyon elterjed a fizikai világban az komoly figyelmeztetés. Nagyon leegyszerűsítve azt jelöli a világban, hogy a nők túlzottan használják a testük csábításra, uralják a férfiakat, és az akaratuk túl erős, leválasztják magukat a férfi auráról.

Most lépjünk vissza az időben. Minden háború mögött a férfi és nő kapcsolatának  a milyensége húzódik. Bosszú, féltékenység, kielégületlenség, bizonyítás, frusztráltság stb…

Ha egy nő jól szereti a társát, az soha nem fog háborúzni. Ha leuralja, a családban nem tud teremtő lenni, akkor máshol fog bizonyítani. Munkában, háborúban stb…

Egy párkapcsolatot mindig megelőz az anya-fiú kapcsolat. Ha az anya nem jól szeret, a feleség azt kijavítani már nemigen tudja. Csak igen nagy áldozatok árán.

Egy ősi kézirat, az Oera Linda ősi törvényei közül másoltam ki:

„ Azt tanácsolom, távolítsátok el a gazembert és annak anyját az országotokból”

„ Ha bármely ember elvenné a másik szabadságát, legyen számotokra az egy ócska szolga; és én azt tanácsolom, égesd el a testét és anyjáét szabad téren és temesd el 50 láb mélyen a föld alatt, hogy fű ne nőjön rajta. Megmérgezné jószágodat”

A fiú bűnét az anyában is büntették.

Amikor ezek a rendek voltak érvényben, az emberiség már fertőzött volt. Szigorú törvények kellettek, hogy népcsoportok még emberhez méltóan élhessenek a szabadság és az emberi méltóság megőrzésével. Amihez a mostani emberiségnek már szinte semmi köze nincs, mert a fertőzöttség elterjedt az egész világon. Nagyon zárt közösségek tudnak szabadon, egymást védve megélni.

Az anya-fiú kapcsolaton elgondolkodni érdemes. Akinek már felnőtt fia van, láthatja az ő kudarcaiból, hogy a nevelésében mit is tett rosszul. Soha nem késő kijavítani. Vagy az anyának segíteni abban, hogy a feleség képes legyen kijavítani az ő nevelési hibáit. Ne feledjük a konflikus helyzet mindig egy tükör, amiben csak saját szerepünk érdemes megvizsgálni, felismerni, kijavítani. Nem pedig ítélkezni a másik felett.

Az általunk ismert ember és világkép nem az első konstrukció. Az emberi test több változatban is létezett, és többször került törlésre a fizikai világból.  Valószínűleg voltak jól sikerült  biológiai test konstrukciók is, mivel tudunk felemelkedett lélek – népcsoportokról. Azt is tudjuk, hogy a nagy pusztulások idején nem minden biológiai test pusztult el. Noé  története, Atlantisz története, Szodoma és Gomora  stb..

Az androgün létező szétválását pontosan leírja a biblia. Ádám személyében.  Sebet vágnak az oldalán és kiemelnek belőle egy részt, aki onnantól őt SEGÍTI a létezésben.  Ez a rész a női testben élőknél van.

Ha nem segíti jól a férfit, hanem a segítői minőségével önmagát segíti csak a létezésben, akkor mivé válik a férfi?

A Teremtő által megalkotott  Ember egy aurával rendelkezik. Egy párkapcsolatban élő férfi és nő szintén rendelkezik egy közös aurával.  Manapság már többféle közös aura létezik. Két halmaz, amelynek van egy közös része, amely fedi egymást. De van olyan is, hogy két egymástól független aura, amely csak a szélén kapcsolódik.  Ritkán látható EGY, egymást fedő aura, amelyben a gyermekek aurája biztonságban növekszik, formálódik.

Ezt a gondolatsort  is itt hagyom, tovább gondolásra.

Az általunk ismert létezési szakasz, programsor, karma, hívhatjuk ezernyi néven, az  Ádámból kivett rész önálló életre kelésekor  indult el. Valószínűleg sok ezer éven keresztül zajlott le, míg az androgün létező  szétvált férfi és női testre. Hogy ezt mi előzte meg, mert hát ennek is oka volt, azt nem tudom kiolvasni még saját belső világomból, gondolom , előbb rendeződnie kell a felső rétegeknek. Lehet , hogy agyunknak, a hüllőagy néven nevezett részének világa volt. Mert mindegyik világkorszak öröksége ott él a testükben.

Divattá vált hüllőzni, okolni különböző lényeket a mostani helyzetért.  A belső földet bár senki nem érti, de mégis magyarázza. Mi is belső föld? Mit értünk dimenzió alatt?

Nem lehetne egyszerűbben azt mondani, hogy a korszakok alatt rétegeződött , anyaggá összeállt információ, az anyagból kivetülő hologramszerű képek, amelyek bizonyos légköri viszonyok között felerősödnek? A fizika részecske elméletei már feltárták ezek ok forrásait. Az arra érzékeny aurájú emberek pedig fogják az adást. Mint a tévé a különböző adókat.

Nos, megint sikerült eltérülnöm   mosolyvirag

A következő világkorszakban is ott lesz majd a mostani időszak eredménye. Mint biológiailag, mint szellemileg. S hogy milyen lesz az aura és a biológiai test, hát az valószínűleg a most élt évtizedeknek lesz az eredménye.

A szétválással megkezdődött ez a korszak, amely az újra egyesülés minden mintáját kijátszatja, míg a férfi és a női testet hordozók békében és harmóniában nem illeszkednek egymás aurájához.

Amit jó lenne végre beismerni. Minden ember a társát keresi egy életen keresztül. A boldogsága ettől függ.  A divatos „szingli” létezés is csupán védekezés a társtalanság tudat ellen. Arra tökéletesen jó, hogy valaki rájöjjön saját értékeire úgy, hogy nem a társától várja álladóan a megoldásokat. De a későbbiekben csupán gát a boldogság felé vezető úton. Minden létezőnek megszületik a párja is. Hogy lesz e szemünk meglátni, vagy éppen saját félelmeink miatt elűzzük őt, és mindig mást akarunk, az már az egyedi döntéseken múlik.

Hogy miért is fontos ez most? Ha rendeződik a férfi-nő minőség, és egy aurában harmóniába rendezik önmaguk, akkor okafogyottá válik a testek törlése, a korszak elérte célját.  Lecseng, okafogyottá válik sok olyan folyamat, amely tovább fokozhatná a tanulás helyzeteit.

Mivel ez a sorsunk hordoz minden tudnivalót, amiben el kell érnünk harmóniát,  ezért elég átgondolni eddigi életünk.

Mi okozott igen nagy nehézséget és fájdalmat? Hol lázadtuk? Hol nem bírtuk tovább?

Hol akart a sors minden áron térdre kényszeríteni?

Ha nő vagy, akkor kérlek bármennyire is nehéz a kapcsolatod, ne kezdj újjal mutogatni a férfira, mert akkor a háborút erősíted.

Nem véletlen választottad őt. Ahol ő gyenge, ott te túlzásba viszel valamit. És igen, ön igazolhatod magad, hogy akkor mi lenne a családdal, ha te nem lennél ilyen olyan amolyan …..  De ez az út nem visz sehová.

Nézzél bele őszintén a tükörbe, amit a társad tart neked. Ne őt okold, hanem őszintén nézz magadba. És gondolj arra, hogy most minden nőnek hatalmas a felelőssége, mert minden egyedi sorsmegoldás a békét erősíti szellemi szinten. Hatalmas az egyed felelőssége.

A női testben élők alázata rengeteg békés energiát szabadít  fel.

Ha férfi testben vagy ebben a sorsodban, akkor fordulj a család felé, és lássad meg a társadban a vágyott teremtői minőséget. És ne keressed tovább. Vegyél le terheket róla, hogy kilásson saját ördögi köreiből.

A férfi testben élők vissza akarják venni minden áron a Teremtőhöz való kapcsolatot.  Az oldalukban ott az üresség, a Kapcsolat hiánya. Ami sok esetben a szemük előtt van, a társuk személyében.

Azt se felejtsük el, hogy Jézusnak ugyan ott nyitották meg az oldalát a kereszten. Érdemes ezt is tovább gondolni.

És még egy gondolat. Minden embert anya szült. Ha minden anya óvja a fiát és a férjét, akkor minden háború megszűnik.

Köszönöm, hogy a gondolataimat elolvastátok.

Muszáj még egy törvény kiírnom az Oera Linda kéziratból mosolyvirag

„ Ha bárki tanácsért folyamodik az Anyához és az Anya kész a válasszal, rögtön meg kell, adja azt. Ha az Anya nem tudja, mit tanácsoljon, az embernek hét napig várakoznia kell, és ha még akkor sincs tanács, panasz nélkül el kell mennie, mert jobb, ha nincs tanács, mintha egy rossz lenne.

Ha az Anya akaratból rossz tanácsot ad, megöletik, vagy mindenétől megfosztva kivezetik az országból”

Ebben a közösségben az Anya maga volt a Törvény, és a Rend, amely egyben tartotta, szabadságot és méltóságot biztosított a népnek. Amit az Ewa szó is jelent.

Ezt is tovább gondolásra írom csupán   mosolyvirag

avatar_ritual1

 

 

 

Éva leányai

Éjjel elég erőteljesen körvonalazódott bennem, hogy azt az utat, amit mindig is követtem, kerestem, jobban fel kell tárni, az összefüggéseket megkeresni, hogy a megoldás megszülessen a térben.

Az alap minta: A férfi bünteti a nőben a tudás őrzését. Elvárja, hiszen az ő aura mintáiban ez a kötés nem élő, de bünteti.

Az egyik ősanya vonalán ez végig fut. Ezt a mintát végig fejtve rendeződhetne sok olyan férfi – nő kapcsolat, ahol a férfi tehetetlenül vergődik, mert a nő nem tudja a Teremtővel való Kapcsolatot a férfi számára úgy biztosítani, hogy a férfi cselekvéséből életet szolgáló  alkotás szülessen.

A férfi –nő kapcsolat nemcsak a párkapcsolat. Munka kapcsolat, anya fiú kapcsolat stb.

Nem csak Éva ősanya leányai élnek ebben a világban. De a mi kultúránkra, most ez hagy lenyomatot, a mi génjeinkben ez a történet él, és ez mozgat minket. Legalábbis engem J

Mindezt hiába fejtjük emlékekből, írásokból, ha nincs érzésben feloldódás. Ha az agy tisztában is van a téveszméivel, ha a cselekvésben már kényszeresen próbál máshogy viselkedni is, az érzés a szívből még hiányzik.

Amikor a szív gondolja és érzi a megoldást, akkor kezd kikerülni a térbe a feloldódás, ami átfut a többi emberhez is.

A múlt héten érkezett energiák a gyökerekig hatoltak el. Ezért itt az idő, hogy kiolvassuk és megoldjuk.

Ádám és Éva története végre megoldást leljen. Kiderüljön, hogy miképpen is zajlott le a mi világunkban.  Ki volt valójában Káin és Ábel. Mik lettek a következmények. És igen, ott vannak még Éva leányai, kik mindezt tovább örökítették.

És mindezt az ŐsAnya szemszögéből nézve. Valahol el kell kezdenünk mindezt.

Emlékekből lenne a legjobb, mert az írás már csak kiemel egy vonulatot.