Átlényegülés (A.J.Serebra) kategória bejegyzései

Itt az elengedés ideje…

Valami véget ért megint… sokaknál aprócska változást hoz az új kezdet, s van, akinél hatalmas Sors-korrekciót.  Nálam nagy VÁLTOZÁS lesz: egy újabb halál és újjászületés. Életem folyója tovafolyik, s nekem hagynom kell. Elengedni a meder falát. Mindent és mindenkit. Aztán majd elválik ki hagyja magát hasonló sebességgel repülni az óceán felé… azokkal újra kapcsolódom.

Fizikai dolgokhoz egyébként már rég nem ragaszkodom. Talán csak egy Érzéshez… A Teremtő Szerelem rezgéshez.Mindig ezt kerestem. Ehhez akarok visszatérni, hiszen ez az alapszignálom, a forrás-kódom. No de nem is lehet másként egy Papnő lényében…Tudom: EGY VAGYOK E FORRÁSSAL, frekvenciával, melyből világok születnek… amely meggyógyít maga körül minden életet. Tapasztaltam. Ez létezésem mozgatórugója. Amikor élem, magába az ÉLET-be vagyok Szerelmes. Minden és mindenki úgy jó ahogy van. TUDATOM ÖNMAGAKÉNT AZONOSÍTJA A VILÁGMINDENSÉGET, MIT LÉTEZÉSÉVEL FENNTART, TÁPLÁL, MELYBEN BENNE VAN, S MELYET TELJES EGÉSZSÉBEN MAGÁBAN FOGLAL. Sajnos még nem mindig tudom megtartani ezt az állapotot.

Igen, igen, a karmikus körök futnak még, mert a bennem öntudatra ébredt Teremtő Szikra Figyelme újra beszűkül, visszacsúszik, s beleragad ebbe a rendszerbe – így ismét érvényesek rá e tartomány törvényszerűségeide ez csupán eme pici részemre vonatkozik, s csakis addig, míg nem tudom végleg kiemelni innen. Aztán új játék kezdődik.

A vergődés, szenvedés, fájdalom egom valósága – neki ezek az alapesszenciái, a “forráskódjai”. Amíg megjelennekbennem tudhatom: már megint az egoval azonosultam – olykor még képtelen vagyok felülírni a sok kapott programot. Egyszer azonban képes leszek rá. Ideiglenes jelmezem régóta foszladozik… a fény már-már áttetszik rajta és én nem akarom tovább toldozni-foltozni. Le akarom vetni. Hamvadjon el minden, ami eltakarja és leárnyékolja ki vagyok valójában! Mondom ezt úgy, hogy tudom: ‘Minden kívánságnak ára van…’

A JÖVŐ ÉV LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT mindannyiunknak A MEGÚJULÁSRA – ami valójában nem más, mint emlékezésarra, honnan s milyen küldetéskódokkal érkeztünk ebbe az élettérbe. Emlékezz te is: létezéseddel miféle minőségeket jöttél lehorgonyozni, s milyen jeleket kívánsz hagyni magad után!? E szerint cselekedj! E szerint élj, mert VALÓJÁBAN SEMMI MÁS NEM SZÁMÍT, CSAK HOGY VÉGRE ÖNMAGAD LEGYÉL!!!” (A.J.Serebra)

Teremtő láng

Vagyok, aki vagyok: lángolok.

Magam gyújtotta máglyán táncolok.

De e láng nem perzsel, érted?

Életet ad és sohasem éget.

Melegít, átölel, simogat, feltüzel.

Úgy hevít, hogy Te, végül Én leszel.

S itt a tűzben, e teremtő lázban,

Szíved lángja éled, ébredsz!

Fény lesz, hol homály van.

Felragyogó Lényed bevilágítja Léted,

S a jelen tükrében megpillantva

Saját, időtlen Lényeged

Végre megértheted:

Örökkön Egy voltam veled.

A.J.Serebra

Lelked a szivárványhíd

„Kérlek, nézz körül világodban és tudatosítsd: itt minden téged tükröz! Harmóniát úgy teremthetsz kívül, hogy egyensúlyt teremtesz saját bensődben! Tégy meg mindent annak érdekében, hogy magadban létrehozd azt, amit világodban látni szeretnél, mert bizony (25) belül kell megváltoztatnod a valóságod! A külső körülmények majd szépen követik a belső átalakulást.

Lelked a szivárványhíd bővebben…

TisztítóTűz

“Belső szentélyemben, először egy irányított reinkarnációs meditáció során jártam tudatosan. Utam tágas, fáklyákkal kivilágított alagúton át vezetett ebbe a szakrális térbe, s ahogy beléptem, figyelmemet azonnal megragadta a hatalmas, fölöttem elterülő, gyönyörű kristálykupola. Lelkem templomának égi ablakán át az éjszakai égbolt csillagtengere mosolygott rám. Hosszú ideig csak álltam, szívtam magamba e csodás fényeket, és hagytam, hogy az isteni jelenlét végtelen áldására emlékeztessenek. Körülöttem mindenütt különböző, féldrágakövekből készített kristálytömbök sugároztak szivárványszíneket magukból, s a térben összefonódva hihetetlen szépségű fényörvényekké alakultak. E folyton változó, kavargó szín-játék, mint kozmikus dallam táncolt körbe, finoman megérintve, gyógyítva lelkem jelenlétét. A padlózatra tekintve különleges ábra vonta magára figyelmem: egy körrel övezett pentagram, melynek közepén az élet virágának szimbóluma, körülötte öt másik, kisebb jel volt látható. Úgy tűnt mintha, fénnyel égették volna a térbe e szimbólumot.Épp közelebb léptem, hogy jól szemügyre vehessem hívogató ragyogását, amikor megjelent Mesterem. Üdvözölt, majd arra kért: helyezkedjek el a szimbólum központi részén és figyeljek.

Első lépésben jobb tenyerét a homlokom elé helyezve, kezével az óramutató járásával megegyező irányú apró köröket írva mormolt „angyali” nyelven valamit. Elmondta, hogy kérésemnek megfelelően most kioldja finomtestem rétegeiből azt, ami tisztánlátásomat jelenleg még blokkolja, de készüljek fel rá, hogy „a látás” sok gyötrelemmel jár majd.

Szemöldökeim közt egyre intenzívebb nyomásérzést észleltem, fájdalomnak azonban semmiképp sem volt nevezhető a megjelenő érzet. Amint befejezte hátrébblépett. Egy szempillantás alatt lángok öleltek körbe, s lobogva égették el aurám összes felhalmozódott energetikai szemetét. A puha, lágy melegség kellemesen simogatott. Lebontott rólam minden felesleget, mégis feltöltött. Elvett, valahogy mégis adott. Sokáig álltam a tűzben.

Később, Mesterem, a víz erejét szólítva oltotta el ezt az éteri tüzet, s mosta ki belőlem mindazt, amit a lángok maguk mögött hagytak. Aztán szél söpört végig rajtam, hogy átadja legapróbb szennyeződéseimet is a földnek.

„Megtisztultál. Most feltöltjük és kiegyensúlyozzuk energiarendszered” – mondta.

Ekkor a pentagram körül elhelyezkedő négy apró szimbólum izzani kezdett, felfénylett és hatalmas fényoszloppá emelkedett. Az ötödiken Mesterem állt!

(16) „E négy fényoszlop négy angyal” – folytatta. „A Tűz, a Víz, a Levegő és a Föld angyala. Ők építik fel fizikai világod, s teszik számodra lehetővé a földi megtapasztalást. Ahhoz, hogy egészségben és harmóniában tudj létezni, e négy erőnek egyensúlyba kell kerülnie benned. A Tűz angyala – Michael, az Isteni Rend erejét adhatja neked.  A Víz angyala – Rafael Szeretetettel, a levegő angyala – Uriel Teremtő Akarattal és a Föld angyala – Gábriel Kegyelemmel, türelemmel ajándékozhat meg. Maradj kapcsolatban velük, hívd magadba az általuk képviselt minőségeket, mert ez az alapja biztos továbblépésednek.  (17) Amíg nincs szilárd kapcsolatod e Szent Elemekkel, nem leszel képes tartósan, magasabb rezgéstartományokban létezni.”

Mialatt beszélt, a négy tudatos lény fejem fölött kb. két méterrel összefonódott, és korona csakrámon át belém áradt. Gerincem mentén bizsergés szaladgált fel-alá, s határozottan érezni véltem a feltöltődést, a tágulást, a tökéletes egyensúly megszületését.

„Itt, ezen a helyen, gyógyulhatsz és gyógyíthatsz e négy erő segítségével.

(18) Minden fizikai betegség végső oka eme szent négyesség harmóniájának megbomlásában keresendő, hiszen ők az anyag esszenciái. Érezd, hogy kinél melyik erő hiányzik, és azt közvetítsd” – mondta, majd elhagyta a szimbólumot s egy olyan ember lélekrészét hívta magához, aki nagyon közel áll a szívemhez.

„Mit látsz?” – kérdezte.

„Életerős, impulzív, mégis homályos és kiegyensúlyozatlan. Akaratra, erőre biztosan nincs szüksége. Türelem még csak-csak akad, de a szeretet nagyon hiányzik innen. Valójában nem képes szeretetet sem adni, sem elfogadni, mert szívét félelemből szőtt vastag páncél fedi. Rengeteg érzelmi sérülést őriz” – válaszoltam. Bólintott.

Most nyisd meg magad és hagyd, hogy ez az isteni minőség általad transzformálódjon az ő rendszerébe. Légy te a szivárványhíd! A híd, mely összeköti az Eget a Földdel, hiszen ezért születtél – mint mindenki más.

(19) Az ember kapocs Ég és Föld között, ezért mielőtt bármit kezdenél vele, a korona csakrájában az óramutató járásával ellentétes irányú köröket rajzolva lezárod. Körülbelül úgy, mintha egy hibás alkatrészt emelnél ki a saját rendszeréből, hogy megjavítsd. Ha megvan, tedd a jobb kezed a szívcsakrája fölé, hívd be tudatoddal Rafael erejét és engedd átáramolni magadon. Figyelj, meg fogod érezni, hogy mikor kell abbahagynod. Végezetül saját szimbólumoddal rögzítsd munkád eredményét, az óramutató járásával megegyező irányú körökkel nyisd meg újra a koronacsakrát és hagyd szíved őszinte háláját kiáradni.

Azért őt hívtam be neked ma, mert nemrég engedélyt kaptál tőle arra, hogy rátekints és dolgozz rajta. Ne feledd: csak annak segíthetsz, aki önmagán is segít, mert aki föl nem veszi az ő keresztjét, nem méltó énhozzám.”

 

Hallgattam, s közben elvégeztem az általa ajánlott műveleteket. A víz angyalának gyógyító szeretetenergiája boldogság-könnycseppeket csalt arcomra, ahogy keresztüláradt testemen, kezemen, és belépett a velem szemben álló lélektestbe. Mélyen a szemébe néztem. Nem szóltam, nem tettem, nem gondoltam semmit, csak figyeltem szívem szirmainak bomlását. Én is gyógyulok. Amikor úgy éreztem, készen vagyunk, megköszöntem jelenlétét, átöleltem, s ő távozott.

Mesterem közben hozzám lépett, ragyogó szívkristályomhoz kapcsolta szívét és olyan földöntúli szeretettel burkolt be, amelyre nincsenek szavak. Táncolni kezdtünk az univerzum dallamára. Táncoltunk – egészen addig, míg végül átléptem az álmok kapuján.”

A.J.Serebra

Égi üzenet 1.

“Az emberiség jelen formájában, társadalmi elrendezésében már nem maradhat fenn sokáig. Az átalakulás finom-anyagi szinten már majdnem egészen végbement, de ez, háromdimenziós tudattal nem észlelhető még. Aki képes tágabb perspektívából, egy magasabb nézőpontból tekinteni a Földre, pontosan látja, hogy milyen hatalmas változások, változtatások zajlanak éppen. Az átalakulás hamarosan a legbeszűkültebb észlelési csatornát használó tudatok számára is érzékelhetővé válik. Persze rengeteg olyan esemény van már most is jelen, ami kézzelfogható mindenki számára, de mivel nem vagytok képesek összefüggéseiben, globálisan látni az Életet, nem értitek, hogy ezek a szemetekben elszigetelt történések miként alkotnak teljes egészet! A változás mindenhol eltérő intenzitással van jelen (különböző fizikai történések formájában) s a sok apró részlet mind-mind a NAGY Terv részei…

Égi üzenet 1. bővebben…

Átlényegülés 1. rész

Átlényegülés című kéziratom tükörcserepeivel “…szívem egy darabját adom neked – olyan tudás és tapasztalás esszenciáit, melyeket a Fény oltalmában járva az elmúlt húsz év lélekemelő megmérettetései során magamba építettem. Megosztom veled utamat azért, hogy hozzá segítselek isteni lényeged megismeréséhez, egy újfajta látásmódhoz, emberi tudatod túllépéséhez s ahhoz, hogy szíved csendjében ráhangolódhass az épp születőben lévő Új időkre.

Átlényegülés 1. rész bővebben…