2015-ös év kategória bejegyzései

2015.09.21.

A világ folyama, ördögi köre elért az őstörténet egyik jelentős mélypontjára, hogy újra felszínre emelje, és megoldja, feloldja ennek lakatját.

Maga a történet az ég leányának és a föld fiának kapcsolatából, és az ebből született gyermekek sorsából fakad, mely kiinduló pontja volt a mostani időszak káoszának és minden áron megoldást követel az egyedi ember sorsában, népek nagy családjának sorsában, a test és szellem Kapcsolatában, az első szülött fiú gyermek és a Teremtő kapcsolatában, melyet ezer és ezer módon játszott ki eddig az emberiség.

A mai nap az első szülött fiúnak, aki föld fiú, a Teremtővel való kapcsolatát hivatott helyre hozni.

Ez a Kapcsolat az apán keresztül jöhet létre. És az anya alázatán keresztül.

Az apa, aki Föld minőséget hord.  Csupán az anyaggal és a testtel van kapcsolata. A szellemi, lélek töltése vagy nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vagy hiányzik, mert sorsfeladata szerint ezt kell megtalálnia és magába olvasztania.

Az anya, aki szellemi tőkével született, ő az ég leánya, de a szellem jogán úgy hiszi bármit képes megoldani, és nincs is szüksége férfira, bár vágyik reá, hogy megélje a szerelmet. De képtelen elfogadni, hogy egy föld férfival éljen házasságban és alá vesse magát.

Ég leánya első szülöttje egy föld fiú, kinek anyja révén lenne kapcsolata a Teremtővel, de anyja uralma alatt elveszíti, emiatt tudat alatt bünteti anyját. Bár elszakadni sem tud tőle.

A fiú nem tűri a gyengeséget. De vágyja. Sok benne az agresszivitás, mert teste a föld agresszív erőit is hordozza, az „állati erőt”. Ezt megfékezni csak a szellem erejével lehet és a Teremtőhöz fűződő kapcsolattal. Ez a Kapcsolat azt eredményezi, hogy már nemcsak önmagát látja és önmaga erejét élvezi, hanem belelát az egész rendjébe.  Mivel föld gyermek, ezért a földért fog onnantól harcolni.

Az ég leányának pedig meg kell hajolnia az univerzális egész szándéka előtt, és el kell fogadnia, hogy nem véletlenül küldték őt a föld világaiba, és kapcsolata a föld férfival elrendeltetett a nagy egész rendelkezése és az anyagi világok fejlődése miatt.

Mária és Jézus története hordozta magában a megoldó kulcsot, amellyel azóta képes dolgozni az emberi lélek.

Érintett test tájék, a mellkas 4. és 5. bordája közötti rész jobb oldalon.

2015.09.17.

A tegnapi nap izzadása, ideg fájdalma, borzongása feltárta rejtett érzéseink. Hiány, keserűség, tanácstalanság, tehetetlenség, otthontalanság sebei fakadtak fel a lélek jól védett részeiből.

Ezzel nincs mit tenni most, hagyni kell. Természetes érzések. Mondhatnánk, hogy mindazon emberek erősítették fel  ezeket az érzéseket, akik nagy tömegben járják az utat. Ne feledjük, ha valakinek sikerül átvenni a tömegek érzését, akkor önmaga is küzd ezekkel az érzésekkel.

És szembe kell nézni, hogy megoldhassuk. A vonzás törvénye mindenhol igaz. Egy nép azt vonzza, ahol még neki is félelmei vannak. A népet pedig az egyedek alkotják.

A feljött érzések régről hozottak. Mondhatni öröklött félelmek, a génjeinkben hordjuk őket. Nehéz a gyökerekig hatolni, és feltárni.

Leginkább rendezni akkor lehet, ha szembe nézünk vele. Kimondjuk magunknak, hogy nyilvánvaló az érzés.

Végig nézzük az életünk, hogy hasonló érzéseket gerjesztő szituációkat, hányszor de hányszor oldottunk meg. Az agyunk ekkor felismeri, hogy nincs ok már a félelemből fakadó érzések tovább őrzésére. És elkezdi gyógyítani a test félelemtől már fertőzött részeit, ezzel együtt a lélek sebeit.

Most nem fogjuk tudni elnyomni az érzést. Kezelnünk és gyógyítanunk kell önmagunkat.

Lehet úgy tenni mintha…. a jól bevált módszerek szerint, de…

Holnap megint ott lesz az érzés, és addig gyötör, míg többé nem menekülünk, hanem megállunk, megfordulunk, és szembe nézünk a problémával.

gondolkodo

2015.09.15.

A mai nappal már összegzettebben tudnak gondolkodni azok, akik feldolgoztak minden olyan érzelmet az elmúlt időszakban, amely a sorsukat visszahúzta.

Nehéz időszak van mögöttünk. A belső terünkből rengeteg beragadt „szellem”, elfojtott indulat, téveszme került a felszínre. A depresszió sárba húzó ereje erősen béklyóba fogta a szívet. Sokan távoztak az anyagtalanság síkjaira, mert karmikus vállalásaik, karmikus küldetésük teljesítésétől nagyon messzire elmaradtak.

A sok élősködő, agresszív energia, amely eddig szabadon kószált, és leginkább azokra tapadt, akik nagy aurával léteznek a világban, mostanra megmutatta önmagát.

Amivel el lehet utasítani ezeket az erőket, az egy határozott utasítás:

„Elutasítom mindazokat, kik nem a sorsomhoz tartoznak és küldetésem beteljesítését nem segítik. Távozzanak tőlem”.

Legyen látható vagy nem látható formában.

Eddig a nagy aurájú, Szolgálatot teljesítő emberek tudattalanul megengedték, hogy átjáró ház legyenek, erejükön felül segítettek.  Saját sorsuk és egészségük rovására. Az élősködők csak akkor és csakis akkor tudnak gondolkodni, ha nem élteti őket senki energiával.

Ha valaki céltudatosan teljesíti nap mint nap a küldetését, őhozzá nem igen tudnak tapadni, mert nem jut nekik energia.

Minden ember küldetéssel érkezett. A küldetés sokszor csupán annyi, hogy valaki megértő és figyelmes legyen a társaihoz. Bár ő fiatal felnőtt korában leginkább szétszórt, és önigazoló ember.

Ez csak egy példa arra, hogy a küldetés nem feltétlen a világ megváltása, bár mindenki ehhez tesz hozzá. Önmagunk megváltoztatása, és ezen keresztül a világ megváltoztatása a küldetés. Ahogy eddig láttam, szinte gyökeresen kell megváltozni ahhoz, hogy valaki tudja teljesíteni.

Pár nap múlva a sors és az idő ismét nagy jelentőséget kap majd. Feladataink megoldása fontossá válik, küldetésünk nyilvánvalóvá válik.

 

 

 

 

2015.09.10.

Előre vagy hátra? Félelem vagy megoldás?

Mindenkiből a félelem tör fel, és akár agresszív módon is kimutathatja. Vagy bűbájjal leplezi, hiszen “viselkedni kell”.

De hol az arany középút? Amikor nem elfojtjuk vagy éppen máson vezetjük le, hanem a problémát feltárjuk, megértjük és kezeljük. Határozottan, és emberségesen.

Ami kicsiben jelen van a sorsunkban, az van nagyban is a világban.

2015.08.25.

Lelkünk mérlegel. Melyik oldalra tegye le a voksát? Idomul a fizikai világ elvárásaihoz? Vagy átveszi a irányítást, és meglepő fordulatokat vállal be a szabadságáért?

Nehéz kérdések ezek, ha a külvilágot szemléljük csupán. Sok sok év ráment arra, hogy befogadjanak az emberek, hogy a szeretetet elnyerjük. Most pedig hirtelen hátat kellene fordítani mindennek. Pedig hát nem kell. Hiszen aki jól szeret minket, az mindenhogyan szeret. Aki csupán önző módon szeret, ő pedig nem fog hiányozni sehonnan sem.

– De hát ugye az érdek, ami másokhoz köt. – mondja a bal agyfélteke.. .

– Azt csak te hiszed, hogy ebből valami jó fog fakadni – mondja a jobb agyfélteke.

Nos hát lehet dönteni.