Áramlás

Ez a rovat György lelkéből és gondolataiból származik. Az ő rendszerszervező Lényege-Szelleme-Lelke segít Rendet tenni a némileg érthetetlen szférában.

* * *

LÉNYEG – a MINDENSÉG Lényege

 • Örökkévaló – nincs kezdete és vége; egyszerűen Van
 • Egyedülálló
 • A MINDENTUDÁS lehetőségét hordozza
 • Vezérlő elve az Egyensúly, mindemellett, a folyamatos és vég nélküli változás, áramlás
 • Korlátok nélküli
 • Magában hordja a korlátlan teremtés – Önmaga kivetítése/megnyilvánítása – képességét, lehetőségét.
 • A MINDENSÉG valamennyi elemeként kivetíti Önmagát
 • Folyamatosan és vég nélkül újrateremti Önmagát.
 • Célja: Önmaga megismerése, a MINDENSÉG – ÖnmagaTükrében.
 • Célja megvalósítása érdekében, megteremti Egyedülállósága feltételeit – kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát számtalan, különböző, egyedülálló NÉZŐPONTBA, mellyel újrateremti Önmagát.

 

NÉZŐPONTOK – a MINDENSÉG Elemei

 • A kivetített NÉZŐPONTOKAT az Egyformaság, mindemellett az Egyedülállóság jellemzi
 • A LÉNYEG által kivetített NÉZŐPONTOK lényegüket tekintve egyformák, mert a LÉNYEG, egy saját fraktálját (itt: Önmagához hasonló darabját) vetíti ki valamennyi NÉZŐPONTBA.
 • Így, a NÉZŐPONTNAK van egy olyan része – LÉNYEGKÉNT -, mely többek között,
  • Magában hordja a korlátlan teremtés – Önmaga kivetítése/megnyilvánítása – képességét, lehetőségét.
  • A Mindenség valamennyi elemeként kivetíti Önmagát.
  • Folyamatosan és vég nélkül újrateremti Önmagát.
  • Célja: Önmaga megismerése, a Mindenség – ÖnmagaTükrében és Saját Korlátainak Rendszerében.
 • A NÉZŐPONT, célja megvalósításának érdekében, megteremtve Egyedülállósága feltételeit,
  • Kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát, egyedülálló, Saját SZELLEMEKÉNT, mely Önmaga, tettben, cselekvésben való kifejeződése;
  • Kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát, egyedülálló, Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATKÉNT. Ebben a FOLYAMATBAN egy egyedi korlátok közötti megismerést, tapasztalást biztosító program működik. Ez a program tartalmazza a NÉZŐPONT Saját Korlátainak Rendszerét. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOT, a NÉZŐPONT Saját SZELLEME irányítja.
  • Kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát, egyedülálló, Saját TUDATAKÉNT, mely Intelligens TUDÁS-BÁZIS RENDSZERT jelent, ahol a TUDÁS – megismerések, tapasztalások eredményét és az eredményekből egységbe ötvözött szellemi bölcsességet takar. A Saját TUDAT feladata – a NÉZŐPONTOK által egyedien – a TUDATBA áramoltatott megismerések, tapasztalások eredményeinek befogadása, szintetizálása és integrálása. A NÉZŐPONT Saját TUDATÁT a TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTA (TUDAT-ÁLLAPOTA) jellemzi.
  • Kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát, Saját LELKEKÉNT, mely a Saját SZELLEME és a NÉZŐPONT közötti összekötő kapocs, illesztő felület.
  • Kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát, Saját VALÓSÁGAKÉNT, mely a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁHOZ szükséges körülményeket takarja. A Saját VALÓSÁG feladata, a megismerést/tapasztalást körülölelő helyzetek, állapotok biztosítása.
  • Kivetíti/ megnyilvánítja Önmagát, újabb számtalan, különböző, egyedülálló NÉZŐPONTKÉNT, mellyel újrateremti Önmagát;
 • A NÉZŐPONT Egyedülállósága, – a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁBAN, Saját Magán keresztül szerzett tapasztalások, megismerések alapján – a NÉZŐPONT Saját TUDATÁBAN bekövetkező kiteljesedés során válik kompletté.
 • Ez a kiteljesedett TUDAT-ÁLLAPOT visszahat a NÉZŐPONTRA és a benne lévő LÉNYEGRE.
 • Az így kiteljesedett LÉNYEGŰ – NÉZŐPONT kivetíti/megnyilvánítja Önmagát újabb, számtalan, egyedülálló NÉZŐPONTBA, ahová – fraktálként – újrateremti kiteljesedett LÉNYEGÉT.
 • A kiteljesedett LÉNYEGŰ NÉZŐPONT Saját TUDATA – a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁBAN, Saját Magán keresztül szerzett újabb tapasztalások, megismerések alapján – még tovább teljesedik.
 • Ez a még tovább kiteljesedett TUDAT-ÁLLAPOT újra visszahat a NÉZŐPONTRA és a benne lévő LÉNYEGRE.
 • A MEGISMERÉSI FOLYAMAT során, vég nélkül, újra és újra kiteljesedő LÉNYEGŰ NÉZŐPONT, vég nélkül, újra és újra kivetíti/megnyilvánítja Önmagát újabb, számtalan, egyedülálló NÉZŐPONTBA, fraktálként újrateremtve egyre tovább és tovább teljesedő LÉNYEGÉT.
 • A NÉZŐPONT, aktuális TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTA – kiteljesedő LÉNYEGE – szerint valósítja meg Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁT.
 • A NÉZŐPONT korlátai, TUDAT-ÁLLAPOTÁNAK teljesedése során, fokozatosan oldódnak az Egyensúlyban.

 

TUDAT

 • A NÉZŐPONT megnyilvánulása/kivetítése.
 • Intelligens TUDÁS-BÁZIS RENDSZER, ahol a TUDÁS – megismeréseket, tapasztalásokat és a belőlük egységbe ötvözött szellemi bölcsességet takar.
 • Egyedülálló.
 • TUDAT-MEZŐK alkotják, melyek számtalan kombinációban összekapcsolódhatnak egymással.
 • A NÉZŐPONT Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁNAK programrendszerét is a megfelelő TUDAT-MEZŐK tartalmazzák.
 • A NÉZŐPONT– Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATA működése során – egyedien, folyamatosan és vég nélkül áramoltatja Saját TUDATÁBA megismerései, tapasztalásai eredményét.
 • A NÉZŐPONT Saját TUDATA, a beáramló tapasztalások és megismerések eredményét és a belőlük – általa – egységbe ötvözött (szintetizált) bölcsességet egyesíti a TUDÁS-BÁZIS RENDSZERREL, illetve beilleszti a TUDÁS-BÁZIS RENDSZERBE (integráció).
 • A szintetizáció és integráció eredménye – a szellemi bölcsesség – a Saját TUDAT mezőinek különböző kombinációit jelenti. A TUDAT-MEZŐ kombinációk száma végtelen.
 • Így, a NÉZŐPONT Saját TUDATA – a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATON és a NÉZŐPONTON keresztül – folyamatosan teljesedik, a Saját TUDAT-MEZŐ állománya és a Saját TUDAT-MEZŐ kombinációk száma folyamatosan bővül.
 • A NÉZŐPONT Saját TUDATÁT – így magát a NÉZŐPONTOT is – Saját TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTA (Saját TUDAT-ÁLLAPOTA) jellemzi.
 • A NÉZŐPONTOK, Saját TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTUKNAK és Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATUKNAK megfelelően jogosultak hozzáférni a Saját TUDAT-MEZŐ kombinációkhoz.
 • A hozzáférés kontrollját a Saját TUDAT vezérli.
 • A Saját TUDAT-MEZŐ kombinációkhoz való hozzáférés, újabb megismerések forrása lehet.
 • Az ilyen Saját TUDAT-MEZŐ kombinációk tartalmához való hozzáférés során szerzett újabb megismerések, még teljesebbé teszik a Saját TUDAT állapotát.
 • Így, a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMAT öngerjesztő.
 • Kölcsönhatás van a NÉZŐPONT és a TUDAT-MEZŐK között, másképpen mondva, kölcsönhatás van – a NÉZŐPONTOKON keresztül – a TUDAT-MEZŐK között.

 

KÖZÖSSÉG

 • A NÉZŐPONTOKNAK – a MINDENSÉG elemeinek – KÖZÖSSÉGGÉ rendeződése valamely rendező elv mentén történik (MEGISMERÉSI FOLYAMAT, TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOT, VALÓSÁG-ELEM).
 • A KÖZÖSSÉG tagjaként jelenlévő NÉZŐPONTOK – a KÖZÖSSÉGGEL és egymással is – szimbiotikus (egymástól függő és kölcsönösen előnyös) kapcsolatban vannak.
 • A KÖZÖSSÉGEK és tagjaik (részeik) állandóan és számtalan módon kölcsönhatásban vannak/lehetnek a KÖZÖSSÉGGEL és egymással.
 • A KÖZÖSSÉG maga is egy NÉZŐPONT.
 • Így a KÖZÖSSÉGNEK is van Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATA, Saját TUDATA, Saját VALÓSÁGA.
 • A KÖZÖSSÉGET alkotó NÉZŐPONTOK részt vesznek a KÖZÖSSÉG Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁBAN és a KÖZÖSSÉG Saját VALÓSÁGÁBAN.
 • A KÖZÖSSÉGET alkotó NÉZŐPONTOK – Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATUK működése során – egyedien, folyamatosan és végtelenül áramoltatják a KÖZÖSSÉG Saját TUDATÁBA, megismeréseik, tapasztalásaik eredményét.
 • A KÖZÖSSÉG Saját TUDATA – a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁBÓL érkező megismerések mellett – a KÖZÖSSÉGET alkotó NÉZŐPONTOK Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁBÓL beáramló tapasztalások és megismerések eredményét és a belőlük – általa – egységbe ötvözött (szintetizált) bölcsességet is egyesíti Saját TUDÁS-BÁZIS RENDSZERÉVEL (TUDATÁVAL), illetve beilleszti RENDSZERÉBE (integráció).
 • Így, a KÖZÖSSÉGET alkotó NÉZŐPONTOK – amellett, hogy teljesebbé teszik Saját TUDATUKAT – teljesebbé teszik a KÖZÖSSÉG Saját TUDATÁT is és növelik a KÖZÖSSÉG Saját TUDAT-MEZŐ kombinációinak számát is.
 • A KÖZÖSSÉG Saját TUDATA nem egyszerűen összegzése a Közösséget alkotó Nézőpontok Saját TUDAT-MEZŐINEK.
 • A KÖZÖSSÉG Saját TUDATA, a KÖZÖSSÉGET alkotó valamennyi NÉZŐPONT MEGISMERÉSI FOLYAMATÁBÓL beáramló megismerések eredményét ötvözi egységbe és illeszti be TUDAT-MEZŐIBE.
 • Így a KÖZÖSSÉG Saját TUDAT-MEZŐ kombinációinak száma és mélysége többszöröződik.
 • A KÖZÖSSÉGET alkotó NÉZŐPONTOK jogosultak hozzáférni, a KÖZÖSSÉG Saját TUDATÁNAK TUDAT-MEZŐ kombinációihoz.
 • Hozzáférési jogosultságuk Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATUKNAK és Saját TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTUKNAK megfelelő.
 • A hozzáférés kontrollját a KÖZÖSSÉG Saját TUDATA vezérli.
 • Bármelyik NÉZŐPONT összekapcsolódhat bármelyik NÉZŐPONTTAL, ha rendelkeznek a megfelelő TUDAT-MEZŐ kombinációhoz való hozzáférés jogával.
 • A KÖZÖSSÉGEK, végtelen számban és módon kapcsolódhatnak és ágyazódhatnak egymásba.
 • A NÉZŐPONTBAN lévő LÉNYEG, tagja/része a LÉNYEG KÖZÖSSÉGNEK.
 • A NÉZŐPONT Saját SZELLEME, tagja/része a SZELLEM KÖZÖSSÉGNEK.
 • A NÉZŐPONT Saját LELKE tagja/része a LÉLEK KÖZÖSSÉGNEK.
 • A NÉZŐPONT Saját TUDATA, tagja/része a TUDAT KÖZÖSSÉGNEK.
 • A NÉZŐPONT, tagja/része a NÉZŐPONT KÖZÖSSÉGNEK.
 • A NÉZŐPONT Saját VALÓSÁGA, tagja/része a VALÓSÁG KÖZÖSSÉGNEK.

 

VALÓSÁG

 • A NÉZŐPONT megnyilvánulása/kivetítése
 • A NÉZŐPONT Saját VALÓSÁGA, a NÉZŐPONT által igaznak, valósnak minősített megismerés, tapasztalat.
 • A minősítése eredményének tisztaságát a NÉZŐPONT TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTA (TUDAT-ÁLLAPOTA) határozza meg.
 • A NÉZŐPONT Saját VALÓSÁGA, VALÓSÁG-ELEMEKBŐL áll.
 • A Saját VALÓSÁG elemei mögött – a Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATNAK megfelelő – Saját TUDAT-MEZŐ kombinációk állnak. Más szavakkal, a NÉZŐPONT, a Saját TUDATA megfelelő mezőinek tartalmát „tölti át” Saját VALÓSÁGÁNAK MEGFELELŐ elemeibe.
 • A VALÓSÁG-ELEMEK mögött álló TUDAT-MEZŐ kombinációk, egyrészt, a NÉZŐPONT Saját TUDATÁBÓL származnak, másrészt, azoknak a KÖZÖSSÉGEKNEK a Saját TUDATÁBÓL, melyeknek a NÉZŐPONT a tagja.
 • A NÉZŐPONT csak azokat a KÖZÖSSÉGBŐL származó VALÓSÁG-ELEMEKET fogadja be Saját VALÓSÁGÁBA, melyek szükségesek Saját MEGISMERÉSI FOLYAMATÁHOZ, és melyeket még igaznak, valósnak is minősít.
 • Valódi minősítést akkor tud tenni a NÉZŐPONT, ha megismeri/megtapasztalja az „idegen” (nem Saját) VALÓSÁG-ELEMET – a VALÓSÁG-ELEMBEN Önmagát -, mert ekkor a TUDÁS lesz a döntés alapja.
 • Ennek érdekében – figyelmének középpontjába helyezve az „idegen” VALÓSÁG-ELEMET (Föld-i emberként „gondolataiba mélyedve”) – kivetíti Önmagát ebbe a VALÓSÁG-ELEMBE.
 • Ennek eredményeként, a NÉZŐPONT egyrészt, az „idegen” VALÓSÁG-ELEMNEK részévé válik, másrészt, az „idegen” VALÓSÁG-ELEM a NÉZŐPONT részévé válik.
 • Ezzel a NÉZŐPONT Saját VALÓSÁGA és az „idegen” VALÓSÁG-ELEM kölcsönhatásba lép egymással.
 • Egy NÉZŐPONT Saját VALÓSÁGÁT alkotó VALÓSÁG-ELEMEK részei lehetnek más KÖZÖSSÉGEK Saját VALÓSÁGÁNAK is.
 • Más KÖZÖSSÉGEK Saját VALÓSÁGÁNAK VALÓSÁG-ELEMEI a részei lehetnek egy NÉZŐPONT Saját VALÓSÁGÁNAK.
 • Ekkor, az eltérő VALÓSÁGOKBÓL származó VALÓSÁG-ELEMEK kölcsönhatásba lépnek a VALÓSÁGOKKAL és egymással.
 • A VALÓSÁGOK és elemeik végtelen számban és módon kapcsolódhatnak és ágyazódhatnak egymásba.
 • A NÉZŐPONT, a Saját VALÓSÁGÁT Önmaga teremti és – TUDAT-TELJESSÉG ÁLLAPOTÁNAK megfelelően – valósítja meg.

 

VÉG NÉLKÜLI ÁRAMLÁS 

A NÉZŐPONT maga is egy KÖZÖSSÉG.

Így a NÉZŐPONT, más NÉZŐPONTOK közössége, mely közösségnek egyik tagja – Nézőpontként – a LÉNYEG.

Vagyis a LÉNYEG is NÉZŐPONT, más oldalról, a LÉNYEG is KÖZÖSSÉG – korlátok nélkül.

 MINDEN összeér, miközben egyfolytában, vég nélkül ÁRAMLIK.

***

 

Áramlás” bejegyzéshez ozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük