2019.02.19.

Hét generáció fonódik össze bennünk, hogy felszínre tudja emelni a megoldás kulcsainkat.

KULCS. Ez egy kulcsszó ezekben a napokban.

Zárak pattannak fel, és új zárak, kulcsok készülnek. Olyan terekhez, ahová eddig nem volt elérésünk.

Jogosítványok olyan erőkhöz, amelyeket eddig tördelt bennünk a sorsunk, hogy leváljanak rólunk a dacból készült pajzsok. Azért, hogy a makacs fafejű akarat ellenkező irányú megvalósulása az anyagban, végre a helyes irányt kapjon.

Pár gondolat, hogy tudjunk a most zajló energiákkal dolgozni:

A lélek, amelyet most hívjunk a sorsunkhoz szükséges sejtinformációk összességének, több rétegben kötődik a testhez, a sejtjeinkhez. Minél jobban közelít a külvilág felszíne felé a réteg, annál sűrűbb az információ. Ott ahol az energia még tág térben képes mozogni, tisztábban látható és hallható. Ahogy átlép a sűrűbb rétegekbe, ott torzul. A torzulást, törést olyan érzelmi blokkok okozzák, mint a harag, szeretetlenség érzés, “majd én megmondom mi jó neked” törések, veszteség érzések, cserbenhagyottság és magány érzések stb.. Ezek generációról generációra öröklődnek, bár mindig mások a törött rétegek és ebből adódóan a sorsfeladatok is.

A lélek ízekkel, hangokkal, színekkel, formákkal kommunikál, adja ki az információkat a rétegekből.
A lélek mintáikat ezekkel lehet a legjobban gyógyítani. Ezek jelennek meg szimbólumok formájában az agyunkban.

A törött rétegek eltorzítják ezeket a lélek információkat, jeleket. Az információnak hullámtérben kell mozognia ahhoz, hogy tiszta maradjon. A tört részek úgy működnek, mint ahogy az emberek között tovább adódik az információ. Valaki mond valamit egy eseményről. Akinek mondja, már úgy fogja értelmezni, ahogy ő gondolkodik. Aszerint is adja tovább adja. Mire elér az 5. emberhez, már teljesen már az információ tartalma, a lényeg elveszett.

A fals és a tiszta hangok tudatják, hogy kivel, hogyan viselkedjünk. Az ízek és az illatok szintén.

De ezek mutatnak önmagunkról képet, az agy számára is.

A hét generáció sok sok ismeretlen tényezőt tartalmaz. Általában 3 generációt látunk át az életünkben, ha figyelünk a család működési rendjére.

Ezekből kiindulva végig lehet követni a már “életben nem tapasztalt” generációk sorsát is.

Most mondhatnám azt, hogy általában 7 generáció. De van, ahol 3. Van, ahol 72. És van, ahol végtelen számú generáció sorakozik fel az egyed sorsában. Ezek is törvényszerűségek alapján működő rendszerek.

De most elég mindenki számára a 7 generáció megtisztulása, rendezése. Ez már változást fog hozni, kibontódik egy tiszta minta, erőforrás, amelyre lehet tovább építkezni.

A mai nap a gyökereinké. Az Otthoné, ahonnan jöttünk. Kipótolni ezek megtört részeit, odvas részeit kitakarítani. A 7 réteg mutatja, hogy mit kér még tőlünk a rendezésért.

Azért, hogy tiszta hangok segítsék tovább a sorsunkat. Ezek a hangok készítenek fel minket egy olyan “munkára”,  amely a tiszta erőből fakadóan tartozik hozzánk, a sorsunkhoz , a lelkünkhöz, a szellemiségünkhöz.

2019.02.19.” bejegyzéshez ozzászólás

 1. “különleges gyertya”
  Jelenleg a három KÜLÖNLEGES Birodalomból a SZOLGÁLAT Birodalma az, ahonnan már nagyon sok ‘Én’ Kiáradt más Birodalmakba, hogy ott segítsenek (felismerni a bajt és annak az okát, majd utat építeni a kijavításukra). A SZOLGÁLAT Birodalma különleges abból a szempontól is, hogy olyan, mintha egy párt alkotna benne az ÉDES és a SZOLGÁLAT-MAGA. Az ÉDESHEZ tartoznak a Gondoskodási jellegű feladatok, a SZOLGÁLAT-MAGA (a párja) kezdetben inkább a Bizalom-vesztettség elhárítására irányult. (Az Emberi teremtő forma a SZOLGÁLAT Birodalmához tartozik, méghozzá elsősorban a Gondoskodási feladatokban nyilvánulhat meg.)

 2. Kedves Évi!
  Ma azt álmodtam hogy kaptam ajándékba egy gyertyát. Nem tudom kitől, Egyszerü üvegpohárban volt mint az illatgyertyák és sötét égszinkék. Aki adta azt mondta ez egy karácsonyra készült különleges gyertya. Amikor a kezembe fogtam láttam a házaspárt akik készitették, és azt is láttam és értettem hogyan csinálták.
  Letettem a szekrényre és kinéztem az ablakon.
  A ház előtt egy hajléktalan nő kukázott. Jött két másik és elkezdték rángatni üvöltöztek csunyán beszéltek, jöttek megint mások már normálisan meg gazdag módjára kiöltözött emberek is nők férfiak fiatalok idősek. És válogatás nélkül kiabáltak, ütötték lökdösték verték egymást.
  Én meg sirva szaladtam a ház elé, kint láttam hogy egy földön fekvő nőt is rugdosnak hárman a ház mellett.
  A házunk falával szemben állva orditottam, és ezzel egy időben a ház falán meg is jelent nagy fekete betükkel mintha irtam volna ( “Köszönöm” hogy ennyire gyülölitek egymást “köszönöm” hogy bántjátok egymást “köszönöm” hogy elpusztitjátok egymást)
  Ezután lassan elhalkult a szitkozodás, elhalványultak az emberek csak a ház mellett megrugdosott nő maradt ott fekve, ahogy ránéztem, és már nem állták körbe, megismertem. Én voltam.
  Aztán otthagytam, bementem a szobába és láttam hogy ég a gyertya, ugyanolyan sötét égszinkék lánggal mint a viasz, betöltötte a szobát a fénye. Anyám meg ott ült egy fotelben és könyvet olvasott.

  1. Teljesen egyedi, hogy számodra mit jelenthet a gyertya. Az egyszerű pohárban lévő karácsonyra készült gyertya lehet a saját ’Én’-ed, amely a mélykék LÉTEZÉSBŐL elindult életre. A karácsony itt a megszületésre (talán a szellemi / lényegi Én-ed megszületésére)(vagy akár az első testi formában megszületésre) is utalhat („pohárban” van). Az Élet lehetőség (még csak a gyertya). Ha fellobban a lángja, „kiáradhat” a benne megnyilvánuló Szándék, fényt hozhat a saját életedbe és másokéba is. Amikor a gyertya lángja fellobban, a tudat-tudatosság megnyilvánulását is jelentheti. Talán jelentheti azt is ez a kép, hogy az ÖnLényegeddel (szellemi kiterjedéseddel) újra közvetlenné válik / vált a kapcsolatod, és már a saját belső fényedben újra ráismersz magadra (arra is, ami korábban „kiáradhatott” belőled, de valamilyen ok miatt „elveszítetted”).

   A hajléktalanság (mint tér-vesztettség)(kiszakadtság) mintájának mostanában kezdődött el a rendezése. Akit elszakítottak a saját „terétől”, annak eddig szinte semmi esélye nem lehetett sem a „hazatérésre”, sem pedig arra, hogy mások befogadják. „Hiány” volt benne, és ezért csak ezt volt képes „kiárasztani” magából. Akik felismerték benne a hiányt, igyekeztek minél messzebbre elzavarni (akár meg is ölni).
   A segítő feladata több-irányú volt.
   A legfontosabb utat találni ahhoz, hogy a terétől elszakított visszakapcsolódhasson a saját teréhez. Ez már folyamatban van minden érintettre kiterjedően.
   Fontos volt, hogy azt, aki ilyen nehéz helyzetbe került, mások ne bántsák (ne nehezítsék tovább a bajban lévő helyzetét, mert azzal, hogy ártanak neki, saját maguknak is ártanak).
   A tér-vesztett teremtőket eddig még csak a VILÁG tudta befogadni KÜLÖNLEGES Gondoskodásba. Ma már az IRGALOMBAN más Birodalmakban is megnyílhatnak Különleges Gondoskodási Terek. Minden MEGTARTÓ és nagy-TEREMTŐ (így a YO is, az anya is) „tanulja” ma már, hogyan lehet megszüntetni a Tér-sérüléseket.

   Ami a házon kívülre került, az „kiszakadt” ’én’-rész. Ezt tanultam mostanában erről:
   A MEGTARTÓK számára mind a mai napig értelmezhetetlen és így megoldhatatlan feladat a szétvált / szét-szakadt ’Én’-Részek egymáshoz visszaillesztése (nincs ilyen közvetlen Felhatalmazásuk sem a Befogadásukban lévő ’Én’-től / ’Ön’-Résztől, sem pedig a MINDENSÉG-FORRÁSÁTÓL) (a MEGTARTÓK az Élet-Alapok Rendben-Megtartásáért felelősek).
   A saját teremtő-lény Egyben-Megtartása az (Ön)Lényeg Hatalma és Feladata, átadhatatlan a MEGTARTÓI számára.
   A MEGTARTÓ Feladata a Saját ÖN-JELLEGE Biztos Megtartása, és ugyanígy az egyedi teremtőktől is elvehetetlen hatalom (= Feladat) az Önnön-Tejességük megtartása. Nem teheti meg helyettük ezt a MEGTARTÓ (egyik MEGTARTÓJUK sem).
   Amikor az Élővé vált (Ön)Lényegtől valamely ön-kiterjedése elszakad, az egy jelzés ma még arra, hogy abban a meghatározott irányban való megnyilvánuláshoz még nem kellően Tudatos, és így nincsen Biztos Ön-Megtartása.
   A KÜLÖNLEGES teremtésekben megnyíló Belső Ön-épülés jelenleg az egyik út arra, hogy az (Ön)Lényeg képessé váljon Megtartani a távolabbi ön-kiterjedéseit. Nincs ma még megformált út arra, hogy a valósan elszakadt ön-részeket visszavehesse magához a test vagy akár a Lélek / műhely / (Ön)Lényeg, csupán arra nyílhatnak ma már törvényes utak, hogy a levált / elszakadt [az (Ön)Lényeg számára semmivé vált] ön-részeket az (Ön)Lényeg tudatos ön-építés után újra felépíthesse a saját teremtő lényében. A levált / elszakadt (törvényes Megtartás nélkülivé vált) korábbi Élő részek jelenleg csupán egy EMLÉKEZTETŐ-FELJEGYZÉSBEN kerülnek vissza az (Ön)Lényeghez, és majd maga az (Ön)Lényeg Rendelkezhet arról, hogy az így semmivé vált ön-részeit újra felépíti-e önmagában.

   1. Annyit tudok erről, hogy ez elég komoly probléma itt ebben a teremtésben, ezért is merült fel az egésznek az eltörlése.

    1. A “Tér” az Élet és Megnyilvánulás nélkülözhetetlen ALAPJA.
     1) Egyfelől “Megtartó Alap” (berögzítésre kerül benne mindaz, amit a teremtő önmaga számára megtapasztalásul választott)
     2) másfelől pedig a tér a “Kiteljesedés” tere (a Kiáradások, Megnyilvánulás ebben válik megformálttá).
     Sajnos a “Tér” mindkét kiterjedésében vannak mára már sérülések.

     A Tér-sérülések következtében (!) az egyedi teremtőkben (és a Közösséget egyben-megtartó MEGTARTÓI-Teremtőkben is) nagyon súlyos BIZALOM-vesztések alakultak ki.
     Jelenlegi megértésem szerint az eddigi próbálkozások a Bizalom-vesztések elhárítására csupán a felszínt “karcolgatták”, és mindaddig nem hozhatnak valós gyógyításokat, amíg a Tér-sérülések (az Élet-Alapot érintő sérültségek) maradéktalanul kiigazításra nem kerülnek.
     A Élet-Alapok rendben-megtartásáért a MEGTARTÓI-Teremtők felelősek (így a MINDENSÉG-FORRÁSA is).
     Ha a Tér-sérülések kiigazításra kerülnek minden teremtőben, akkor kezdődhet csak el a BIZALMAT érintő sérülések megszüntetése.

     A KÜLÖNLEGES irányokban (Irgalom, Szolgálat) is teremtőkben az Élet-Alapok kiigazítása (Tér-sérülések kiigazítása) már korábban elkezdődhetett, és így bennük a Bizalmat érintő gyógyulások is folyamatosak.
     Sajnos azonban eddig azon teremtőkben, akik nem váltak képessé a Különleges Belső Ön-épülésre, a Bizalom-sérüléseik mind a mai napig “gyógyítás nélkül maradtak”. Csak az Élet-Alapok (MEGTARTÓK általi!) kiigazítását követően kezdődhet el majd az az igazán nagy feladat, amelynek érdekében a KÜLÖNLEGES Birodalmakat megformálta a MINDENSÉG-FORRÁSA. És ez a nagy feladat pedig a BIZALOM eredendő alap-állapotába való visszaállítása minden teremtőben.

     Nyilvánvaló, hogy ha a KIÁRADT-Létezésben megformálódhatott a Bizalom-vesztettség, annak magában a MINDENSÉG-FORRÁSÁBAN is meg kellett nyilvánulnia. És a KIÁRADT-Létezésben ez a nehézség csak akkor válik maradéktalanul elháríthatóvá, ha maga a MINDENSÉG-FORRÁSA ebben a kiterjedésében rendet tesz magában. “Nélküle” nem lehet rendet tenni.
     Igen, felmerült az egész eltörlésének lehetősége ennek kapcsán is. Ugyanakkor olyan nagyon sok értékes Tapasztalat van, és olyan sokan vannak, akik keresik a kiutat a nehézségekből…

     Ezt tanultam a Bizalomról:
     Itt a FÖLD-Világában is vannak olyan létezők, akiknek a Bizalma valamilyen sajátos bezáródás vagy torzulás miatt ’már csak alig van’ — és mégis ez a rész bennük (a Bizalom ’tiszta magja’) egy olyan részük, amely tőlük elvehetetlen, amely Eredőjük felé soha meg-nem-szűnően VAN, és amely részüket ha felismerik (újra felismerik) önmagukban, akkor nagyon gyorsan (és egyszerűen) visszaIgazodhatnak önnön teljességükhöz, és minden egyéb más Harmonizálásban is viszonylag egyszerűen megnyilvánulhatnak.
     A Bizalom meggyengítésére itt a FÖLD-Világában is sokféle sértés irányult. Sokféle elbizonytalanodás és zavar homályosította el a teremtők lényét és lényegét — és mégis: a Bizalom (a teremtők saját valós Bizalma) itt a FÖLD-Világában a Természetes FÖLDI Létezők lényében elvehetetlen és elszakíthatatlan kapcsolat és Érintés (1) a Természetes MEGTARTÓKKAL és (2) a Természetes társak felé irányulásokban.

     A Tér-sérülések kiigazítása után elkezdődik a Bizalom-sérülések rendezése. Még nem tisztult le teljesen, hogy ebben mennyi és milyen feladata lesz a MINDENSÉG-FORRÁSÁNAK (és MEGTARTÓKNAK), és hogyan kapcsolódhatnak majd be ebbe a KÜLÖNLEGES irányokban megnyilvánuló egyedi teremtők.
     Azt érzem jelenleg, hogy amikor majd tényleg elkezdődik ez a rendezés, az egy nagyon szép megtapasztalás lesz (az önmagára ismerés öröm lesz majd a segítőnek és segítettnek is), és valószínűleg nem lesz annyira nehéz feladat, mint amilyennek most innen látszik. A MINDENSÉG-FORRÁSA (a MEGTARTÓKKAL) felkészül a saját feladat-része teljesítésére, és a Szolgálatban és Irgalmi utakban teremtők pedig szintén elkezdték / elkezdhetik a felkészülést a MEGTARTÓIK vezetésével. (Lehet Jelezni a “részvételi Szándékot” az ilyen irányban megnyíló új feladatokban, és így a majd ténylegesen megnyíló Új Feladatokhoz kapcsolódó Egyeztetésekbe be lehet kapcsolódni. Ha talál a megnyíló feladatok között olyat a teremtő, amelybe szívesen bekapcsolódna, arra Összecsendülést lehet megformálni.)

     1. Igen, ezt csodálom is a földi emberben, hogy bármely sérülés ellenére (amiben pedig bőven van része) mégis képes magában ezt az elvehetetlen bizalmat megőrizni.
      Voltak erről viták, amikben végül is az a döntés született, hogy a szinte kilátástalan helyzetek mellett kevés Létező ugyan, de olyan szintig eljutott, ami miatt az itteni Teremtés továbbra is MARAD.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenegy − három =