2018.05.30.

Igen nagy volumenű karmikus minta próbál oldást találni ezekben a napokban. (egész életünkben benne forogtunk,mivel az egyik alap minta)

Az eredete az én látásom szerint ott kezdődött ebben a világban, amikor a Föld természetes gyermekei összekeveredtek más szellemi szinten álló fajokkal.

A feladat  csupán annyi lett volna, hogy egy fajta szellemi szintet elért fajok a “gyermekek” fejlettségi szintjéhez képest tanítsák a továbblépés lehetőségeire őket.

Ebben az életemben az első mondat, amit áthallottam:  „a fajok keveredése tiltott”.  Mivel ezt hallottam, ezzel van dolgom mindenféle formában, szinten és irányban. Addigra már láttam sok mindent, amivel ez az üzenet még nagyobb káoszt okozott csupán.

Nem értettem, hiszen mára már minden keveredett mindennel. Ennek a dimenziónak a kezdő pontján már keveredett fajok voltak. Az emberi test alakulásánál már több faj volt jelen.

De aztán megértettem, hogy az alapkő az adott világban alakuló  faj. Ebben a világban az emberi test és annak lélektöltései az alapkő, ez már egy faj. Az, hogy az emberi faj is több más dimenziós faj keveredése, már csak az ismétlődés egy ága.

Az emberi faj lejátssza újra és újra az univerzális rend szabályait. Megszegi és kijavítja.

Mára már az a fontos a keveredések ezernyi genetikai láncolatában, hogy a szellemi tőkével rendelkező ember vagy lélekrész miképpen segíti a reá bízottakat. Ez jó ideje már úgy működik, hogy egy testen belül él a mester és a tanítvány. Nem minden esetben. Sok sors, csak tanítvány a tükröződések miatt. Ahol egy testben él mester és tanítvány, ott a sors célja, hogy Mester váljon a sorsát megélőből minden lélekrészével együtt. Nehéz sors, nagy önfegyelem és igen nagy önelemző képesség kell hozzá.

És itt át lehet gondolni a nácizmust, a gyarmatosítást, a rabszolga tartást, a kitelepítéseket, nemzeti szétdarabolásokat, a nemesi családok kasztonkénti keveredését. A mostani „migráns probléma” is ide vezethető vissza, hiszen ismét a fajok keveredése lenne a cél.

De ha az egyedi emberi viszonyokat nézzük, akkor a szülő-gyermek kapcsolatok, főnök-beosztott kapcsolatok, a párkapcsolatok jelenítik meg a hibás mester-tanítvány mintákat.

Ha nem jól tanít a tanító, akkor megalkotja az élősködőket.

„Szemfülesnek” kell lenni ennek átlátásában, mert a kölcsönhatások mindig mind a két félre mutatnak. Hiába a beosztott a mester szintű lélek, hiába a gyermek a mester szintű lélek, ha nem jól tanít, nem jól tükröz.

A szemfüles szót azért emeltem ki, mert a fül és a szem jelzi legjobban, ha nem jól látjuk a helyzetünket, nem jól helyezkedünk bele saját mesteri vagy tanítványi szerepünkbe.

Sokszor láttam, hogy akár egy spirituális mester is mennyire el tudja véteni a tanítás mikéntjét. Manipulálva vezeti a reá bízottakat, egyfajta hitrendszerrel fertőzve őket beköti a saját rendszerébe, és használja az erőiket. Hívhatjuk mágiának is.

Láttam, ahogy a tanítvány elárulja, cserbenhagyja mesterét, vagy saját mentésére beáldozza. De igazából ez a mester hibája, mert valami fontosra nem tanította meg a reá bízott lelket.

De ugyanez igaz a politikára színterére is. És minden életterületünkre.

Van még egy vonulata mindennek, ami nagyon jellemző világunkra.

A szellemi tőkével rendelkező népcsoportokból kiemelik és áthelyezik egy másik fejlődésre váró népcsoportba a születendő gyermeket. Ez egy régi kötéshalmaz.  Ez a kötés leválasztja a gyökereiről már magzat korában a lelket, és beleírja a sorsába, hogy egy adott időpontban a másik népcsoportból válasszon párt. És forduljon a saját szülei, gyökerei ellen. A gyermek érdeklődése oda fordul, a szülő semmit nem tud tenni. Ezek szexuális kötések legtöbb esetben. Ez a lélek gyökértelenné válik, de a választott családban szellemi tőkét tud elhelyezni. Ez így nem a szabad választás eredménye, de működik több mint 2000 éve. Mára már sok a gyökértelen lélek a kitépett és áthelyezett gyermekek miatt.

Lehet látni az okforrását ennek a kötéshalmaznak, az oldása ennek is folyik. Ennek lehet következménye a visszatérő gyermek, visszatérő társ.

Kérlek benneteket, ezeket a gondolatokat vigyétek át önmagatokon.

A cél, hogy megleljük gyökereinket, és önmagunkat végre letisztázzuk.

Az adósságainkat kirendezzük.

Legyünk jó tanítók, akik nem üzleteléssel, sefteléssel, hamisságra tanítással, csalással, mágiával, önzőséggel, helyettük való munkával, tehetetlenségre tanítással mutatják az utat a tanítványoknak, hanem az emberi kapcsolatok szabályaira, törvényszerűségeire mutatunk rá, a jellemhibákat segítünk korrigálni, utat mutatunk.

Mint ahogy a szülő dolga is ez a gyermeke felé. Jól szeretni és megfelelő önértékelésre tanítani.

Az oldás, amely ezt a témakört érinti nagyon sokrétű és igen mély. Megviselheti az idegrendszert, mert éget, elengedésre változásra késztet. Megemelheti a vérnyomást, fejben zavarok keletkezhetnek.

Kapcsolódik mindez szorosan a mostani teliholdhoz.

2018.05.30.” bejegyzéshez ozzászólás

 1. “és itt át lehet gondolni a nácizmust ” stb., a többi dolgot – erről írnál egy kicsit bővebben, mit értesz alatta?
  A másik: a születendő gyermek áthelyezése. Van valami mód esetleg a ‘tünetek’ enyhítésére? Vagy amennyiben erőltetett, az egész dolognak a megakadályozására?

  1. A nácizmus is egy faji tisztogatás volt. Nem is titkoltan. Egy nemzet ki akarta szedni magából azokat a népcsoportokat, akik valamiért akadályozták. Ha végig gondoljuk, a háborúk mögött mindig valami ilyen törekvés állt. Vagy más népcsoportokat akartak befogni vérfrissítésre, vagy irtották a népcsoportok maguk közül az akadályozókat. De a természetes, szabad, egymás erősítő együtt élés ritkán fordult elő. Mivel a nagy egészben elindult ennek az oldása, és az okforrás keresése, ezért az a legnagyobb segítség, ha mindenki önmagában próbál követni valamiféle leválasztódást, átalakulást, máshoz kötődést. Helyváltoztatás, belső rendezések, ezernyi módon próbál az oldás végig menni az egyedi embereken, hogy aztán a népcsoportok közös tudatában is megszűnjön az ősi mágia hatása. Mára az oldás eljutott arra a pontra, amikor Egyiptom őslakossága befogta az szellemi tőkével érkezőket. Mózes története pont a szétválasztásról szólt és szól máig, mert Mózes lélek útja még mindig tart. És itt vonatkoztassunk el a zsidóságra és minden más fajra rávetített képtől. Az idők folyamán minden alapminta eltorzult. A magyarok is messze nem olyanok, mint egykoron voltak. Éppen ezért, csak úgy hívom az egyiptomi mágia alá került népcsoportot, hogy a “szellemi tőkével rendelkezők”. Egyiptomnak kellett a fejlődésük miatt az a faj, amely akkorra már tudásra tett szert. Ismerték a csillagok világát, az erőviszonyokat, az univerzális rendeket, a természet és a fejlődés mibenlétét. Egyiptom leányai és fiai egyesültek a másik faj gyermekeivel, és szolgaságba vetették őket, hogy mindig kéznél legyenek. Innentől már elindul a káosz.

   1. Kérlek, légy sz. írni róla, ebben milyen szerepe volt Ehnatonnak?
    A fenti válaszodról még az jutott eszembe, milyen sokan keresik, keresték Egyiptomban a gyökereiket. Lehet, hogy csak az ott elvett erő visszaszerzéséért (vagy nem tudom milyen kifejezést használjak) indultak el?

    1. Igen. Ezt jól látod. Ott megtört, illetve rabságba, kötésbe kerültek erők. Szolgaságba kerültek a szellemi tőkével rendelkezők. Ez máig tart. A kötés fogva tartja őket, és most már az is, hogy megmentsék a Földet. Mára nagyon összetett ez már. Ehnatonban megébredt az ősi erő. Muszáj volt megjelennie, lenyomatot hagynia a jövőre, mert már nem lenne ez a világ. Időnként megjelennek Hírnökök, hogy fennmaradjon a génállomány. A sár előbb utóbb a befedi a fényt, és a fény kialszik. És akkor vége, okafogyottá válik a világ létezése. Éppen ezért rejtve halad a láng. És egyszer csak felbukkan. Természetesen kiirtja az ember, mert irritálja, nem érti. De ezek a felbukkanások továbbviszik, és amíg az emlék él, addig a remény is. És mostanában több helyen felbukkant a Fény egyszerre.

     1. Milyen védelemre gondolsz?
      Felhívta a figyelmet a szellemi térben a Föld lehetőségeire, de a védelem máig elég furán működik.

     2. lehet nem kapcsolódik a témához (de talán igen), valahol olvastam egy történetet az egyiptomi udvarból, az erők összecsapásáról, a jelenet szerint akkor és ott sokan elpusztultak, akik nem megfelelőnek találtattak, ill. voltak/voltunk a fáraó közvetlen környezetéből a néhánynál valamivel többen, akik valamiféle védelemben részesültünk, és amely védelem a mai napig működik. Magát a történetet is felismertem, meg rákérdeztem, hogy annak a védelemnek, ami körülöttem van, van-e köze ahhoz, és igenlő válasz jött.
      Tehát pontosabban fogalmazva akkor és ott nem erők, hanem a történet szereplői közül egy bizonyos fajta erőt képviselők kerültek védelem alá.

     3. Azt hiszem értem mire gondolsz. És a történet mire utal. Ez most is működik. Bennünk is és körülöttünk is. Van egy védett részünk, amely már tiszta, mindent megélt, látott és oldott. Felismerte az egyetlen igazságot. Ő örök életű, nem ér el hozzá a mágia sem. Senki sem. A gonosz is fejet hajt előtte.

   2. Múltkor írtad, hogy nem lett volna az olyan nagy baj, ha nem zárjuk le a határokat. Lehet öregszem, és kevésbé vagyok rugalmas, de nem érzem úgy, hogy ebből bármi jó is kisülhetett volna. A keveredéssel, amennyiben az a maga természetességében megy végbe, nincs probléma. Erről mi a véleményed?

    1. Azt hiszem, akkor félreérthetően írtam. Akkor ott jó volt, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül nem jöhetett be mindenki. Nálunk sincs rend, sok gyűlölet támadhatott volna fel az emberekben. Így is megtörtént. Azt sem tudtuk volna helyesen kezelni, ha a családokat segítjük. Megint a kisemberek, alapítványok dolga lett volna, és a saját elesettjeinkkel sem bírunk. Olyan nemzeteknek kellene befogadni őket, akik felkészültek rá. Ahol képesek az érkezőket a helyükre segíteni, ha van ott helyük. De mindezt azoknak kell megoldani, akik létrehozták ezt a helyzetet, és elűzték őket az otthonukból. És ez nem a kisemberek szintjén zajlik. Összekeverni ismét valamennyire letisztul fajokat, ismét csak visszavetne mindent. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy sok tanítást át kellene adni, máshogy gondolkodást. Békésen. Sok család pusztult el ismét mások hatalmi őrülete miatt.

     1. Szerintem nem írtad félreérthetően. Rákerestem a migráns és a kerítés szavakra az oldaladban. Ezek a találatok:
      “külvilágban megjelent migránshelyzet is megleli a megoldását.” http://gerle.fenyiro.net/2018-03-21/
      “Én Éviként csak annyit mondanék, hogy a migráns helyzet egyik alap motívuma a növekvő energia hatására megjelenő lélekmozgás volt. Ezért ez is változni fog.”
      http://gerle.fenyiro.net/2018-04-07/
      A kerítés szóra nem adott ki egyetlen találatot sem.

     2. Ezzel nem azt mondtam, hogy hiba volt kerítést építeni. Arra utaltam, hogy a helyzet meg fog oldódni, mert sikerül az okforrást meglelni és feloldani. Ezen dolgozunk.

     3. Igen, én is ezt olvastam ki belőle, ezért idéztem ide. Sajnos, nem tudom ide idézni, de Szőke Lajos már 2007-ben beszélt arról, hogy mielőtt a változás megtörténik, megjelennek itt a migránsok. (bennem legalábbis ez maradt meg)

     4. Én nem láttam ezt a történetet előre, de így utána gondolva, lehetett volna látni, mert logikus következménye a múltnak. Talán Nostredamus 3. világháborús jóslata is utalhat erre, bár másképpen mondja el. De a lényege nagyon hasonló. Ami biztató, hogy úgy tűnik jelenleg, hogy kifelé haladunk a káoszból, bármi is csap le ránk.

     5. Valahol írtad, hogy “csak” átvonuló ország lettünk volna, akkor merült fel bennem, hogy esetleg nem látod át a probléma teljes mélységét?
      De köszi, így teljesen érthető, hasonlóképpen látom, gondolom azt is, hogy mintha kifelé haladnánk.

     6. Az átvonulás is itt hagyott volna nekünk pár gyermeket. Lett volna itt maradó is. Még ha a nagy részük át is megy rajtunk. Sok sok nyom maradt volna utána. Érzésben és valóságban. Ez nem ítélkezés részemről. Ha jól neveljük fel a gyermekeket, ha tudunk hatni az itt maradókra pozitívan, ha kölcsönösen építik egymást az egymás mellé érők, azzal soha semmi baj nincs. De itt sajnos nem tartunk. Túl sok a félelem még. De alakulunk a megoldások felé.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük