2015.09.21.

A világ folyama, ördögi köre elért az őstörténet egyik jelentős mélypontjára, hogy újra felszínre emelje, és megoldja, feloldja ennek lakatját.

Maga a történet az ég leányának és a föld fiának kapcsolatából, és az ebből született gyermekek sorsából fakad, mely kiinduló pontja volt a mostani időszak káoszának és minden áron megoldást követel az egyedi ember sorsában, népek nagy családjának sorsában, a test és szellem Kapcsolatában, az első szülött fiú gyermek és a Teremtő kapcsolatában, melyet ezer és ezer módon játszott ki eddig az emberiség.

A mai nap az első szülött fiúnak, aki föld fiú, a Teremtővel való kapcsolatát hivatott helyre hozni.

Ez a Kapcsolat az apán keresztül jöhet létre. És az anya alázatán keresztül.

Az apa, aki Föld minőséget hord.  Csupán az anyaggal és a testtel van kapcsolata. A szellemi, lélek töltése vagy nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vagy hiányzik, mert sorsfeladata szerint ezt kell megtalálnia és magába olvasztania.

Az anya, aki szellemi tőkével született, ő az ég leánya, de a szellem jogán úgy hiszi bármit képes megoldani, és nincs is szüksége férfira, bár vágyik reá, hogy megélje a szerelmet. De képtelen elfogadni, hogy egy föld férfival éljen házasságban és alá vesse magát.

Ég leánya első szülöttje egy föld fiú, kinek anyja révén lenne kapcsolata a Teremtővel, de anyja uralma alatt elveszíti, emiatt tudat alatt bünteti anyját. Bár elszakadni sem tud tőle.

A fiú nem tűri a gyengeséget. De vágyja. Sok benne az agresszivitás, mert teste a föld agresszív erőit is hordozza, az „állati erőt”. Ezt megfékezni csak a szellem erejével lehet és a Teremtőhöz fűződő kapcsolattal. Ez a Kapcsolat azt eredményezi, hogy már nemcsak önmagát látja és önmaga erejét élvezi, hanem belelát az egész rendjébe.  Mivel föld gyermek, ezért a földért fog onnantól harcolni.

Az ég leányának pedig meg kell hajolnia az univerzális egész szándéka előtt, és el kell fogadnia, hogy nem véletlenül küldték őt a föld világaiba, és kapcsolata a föld férfival elrendeltetett a nagy egész rendelkezése és az anyagi világok fejlődése miatt.

Mária és Jézus története hordozta magában a megoldó kulcsot, amellyel azóta képes dolgozni az emberi lélek.

Érintett test tájék, a mellkas 4. és 5. bordája közötti rész jobb oldalon.